Ücretli ve İşsiz MMŞP Kurultayı Hazırlık Toplantıları Devam Ediyor
Spread the love

Ücretli ve İşsiz MMŞP Kurultayı’na hazırlık amacıyla 6 Haziran’da Adana’da Yerel Kurultay, 13 Haziran’da da Ankara’da Ankara Bölgesel Kurultayı Düzenleme Kurulu toplantısı düzenlendi.


ADANA

TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Yerel Kurultayı 06 Haziran 2009 tarihinde Adana‘da gerçekleştirildi. ZMO Adana Şube‘de gerçekleştirilen ve yaklaşık 60 kişinin katıldığı yerel kurultayın yöneticiliğini MMO Adana Şube Yönetim Kurulu üyesi İmdat ÇETİNER yaptı. Kurultay toplantısına TMMOB‘ye bağlı odaların şube başkan ve yönetim kurulu üyeleri,sendikacı üyeler, işsiz ve ücretli mühendisler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını ADANA İKK sekreteri Umut  Çelik yaptı. Açılış konuşmasında günümüzde yaşadığımız krizin etkilerinin Ücretli Mühendislerin sorunlarını derinleştirirken işsiz mühendis kitlesini önemli oranda arttırdığını ifade etti. Üniversitelerdeki eğitim kalitesinin ve Üniversiteler arası eğitim farkının da yeni mezun olan mühendisleri ya işsiz ya da düşük ücretli çalışma koşullarının içine sürüklediği belirtildi. Düşük ücret,işsizleştirme ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için örgütlü mücadeleye ihtiyaç duyulduğu,  Mühendis –Mimar ve Şehir Planlamacılar için TMMOB nin önemli bir mücadele zemini olduğu belirtilirken bu mücadeleyi yükseltmenin gereği üzerinde duruldu.

ANKARA

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar gereği 14-15 Kasım 2009 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek “TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plâncıları Kurultayı” öncesi yapılacak bölgesel kurultaylara yönelik “Ankara Bölgesel Kurultayı Düzenleme Kurulu” toplantısı 13 Haziran 2009 Cumartesi günü EMO Genel Merkezi Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını  TMMOB Ankara İKK Sekreteri, EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pektaş yaptı. Kurultayın yapılma amacının ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancıların iş yaşamlarında karşılaştıkları problemlerin tanımlanarak, çözüm önerileri üzerine tartışma geliştirme olduğunu vurgulayan Pektaş şunları söyledi, ” 14-15 Kasım 2009 İstanbul‘da yapılacak TMMOB kurultayı öncesinde bölgelerde hazırlık toplantıları yapılma kararı alındı ve bu çerçevede Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Samsun ve Zonguldak illeri bölgesel toplantılarının yapılması kararlaştırıldı. Eğer gerekiyorsa  bu illerin civarındaki illerde bölgesel toplantılar yapılabilecek. Kurultayın yapılma amacını biliyorsunuz ; ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancıların iş yaşamlarında karşılaştıkları problemler tanımlanması ve çözüm önerileri üzerine tartışmalar geliştirmek, krizin sektöre, çalışanlara ve bölgelere yansıması ve etkileri konusunda tartışmalar yapmak. Bütün olarak da çalışanların sendikal mücadeleleri konusunda tartışmalar yapmak, sendikal örgütlülüğü de tartışmak. Bugün buraya sendikalar Meslek Odaları birliğinin çalışmasında birlikte çalışma yapmak için çağrıldı.”

Pektaş‘tan sonra söz alan  Merkezi Kurultay Düzenleme Kurulu‘ndan Hakan Tanyaş (JMO) şöyle konuştu, “Bu kurultayın düzenleme gerekçesi arasında ücretli çalışan ve işsizlerin sorunlarına eğilmek ve anlamak üzerinden gerekçesi var. Kurultayın, örgütün büyük kesimini oluşturan kesimle, örgütü daha yakınlaştırmak, tabanı ile buluşturmak gibi önemli amacı var. 9 ayrı yerde bölgesel kurultay düzenlenmesi kararlaştırıldı. Yöntem olarak bölgesel kurultaylarda çeşitli kararlar alınacak karar önerileri şeklinde buradan çıkartılacak önerileri merkezi kurultaya taşınacak. Bu bölgenin genel işsiz ve ücretli mühendisler açısından görüntüsünü ortaya çıkaracak” Hakan Tanyaş‘ın ardından TMMOB Ankara İKK Yürütmesi adına söz alan EMO Ankara Şubesi Yazman Üyesi Ömürhan Soysal, gündem ve amaç hakkında kısa bir sunum yaptı.

TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Ankara Bölgesel Kurultayı Düzenleme Kurulu, “Kurultay sunuşu, beklentilerimiz (Atölyeler, iş yeri toplantıları), forum” bölümünden oluştu. Forum bölümüne katılan TMMOB‘ye bağlı Odalar, KESK ve DİSK‘e bağlı sendika temsilcileri ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancıları kurultayına yönelik beklentilerini, eleştirilerini ve çözüm önerilerini sundular.

 

 

 


Spread the love