Ücretli ve İşsiz Mühendisler Sorunlarını Tartıştı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi tarafından yapılan “Ücretli ve İşsiz Mühendisler Sorunlarını Tartışıyor” adlı forumu bugün (18 Eylül Cumartesi) yaklaşık 80 kişilik katılımla gerçekleştirildi.

Forum saat 14.00’da EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Karaçay’ın konuşması ile başladı. Karaçay, TMMOB üyelerinin %80’ini oluşturan ücretli ve işsiz mühendilerin sorunlarının TMMOB örgütlülüğünün temel konusu olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında EMO İstanbul Şubesi’nin yürütmesini yaptığı Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı’nda alınan kararların, 25-26 Eylül’de yapılacak olan TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu’nda da kabul edilmesini umduğunu belirtti. ‘Birlikten kuvvet doğar’ şiarıyla hep beraber mücadele edilerek sorunların üstesinden gelineceğini söyledi.

Tüm katılımcıların sorunlarını paylaşmak üzere söz aldığı forum başladı. Forumun ana ekseni mühendis ve mimarların işçileşmesi oldu.

Forumun ilk konuşmasını EMO Ücretli çalışan Mühendisler Komisyonu adına yapıldı. Konuşmada, 1980’lerden sonra Türkiye’de teknolojik üretimlerin yaygınlaşmasının nitelikli emek gücü kullanımını zorunlu hale getirdiği ifade edildi. Nitelikli emek gücü ihtiyacının daha fazla üniversite mezunu tekniker gereksinimi yarattığına işaret edilen konuşmada “Mühendis sayısı arttıkça mühendisler, bir üretim bandının genel sorumlusu ve yöneticisiyken giderek işçileştiler. Bugün, 45 yaşından genç olan mühendislerin yüzde 70’inin ücretli çalışması işçileştirmenin kanıtı niteliğindedir“ denildi. Bugün üniversitelerde ‘meslek pratiği ve etiği’ gibi derslerde hala mühendislerin işyerlerinde işyeri vekili olduğu şeklinde yanlış yönlendirmelerde bulunularak, işverene karşı hak mücadelesinin önünün baştan kesildiği vurgulandı.

Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı divan başkanı Avni Haznedaroğlu yapılan kurultay hakkında bilgi vermek üzere söz aldı. Kurultay öncesi 8 ilde yerel çalıştaylar yapıldığını, 14-15 Kasım 2010 tarihlerinde yapılan kurultaya 800’ü aşkın kişinin katıldığın ve toplam 20 saati aşkın bir süre tartışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Haznedaroğlu, üye tabanının sahiplendiği bu kurultayın TMMOB Yönetim Kurulu tarafından engellenmeye çalışıldığını; ancak yine üye tabanının iradesiyle kurultayın gerçekleştiğini ifade etti. İşten çıkarmaların arttığı, özlük haklarının kayba uğradığı bir dönemden geçtiklerini ve bu dönemde mühendislerin emekçilerden ayrı bir sorunun olamayacağına işaret eden Haznedaroğlu “Emekten yana ve haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Forumda üzerinde durulan bir diğer konu da Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı oldu. Kadın mühendisler adına konuşan EMO üyesi Başak Koç, “Kadın mimar, mühendis ve şehir plancıları olarak karşılaştığımız öznel sorunlar cinsiyetçi eğitim aşamasından geçsek bile gerek iş bulma aşamasında gerek çalışma yaşamında devam etmektedir.” dedi. TMMOB’deki kadın üye sayısının az olduğuna işaret eden Kurt, bunun nedeni olarak kadın istihdamının az olması kadar TMMOB’deki kadın çalışmasının eksikliğini gösterdi. Bu tespitle yapılan TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı’nda alınan karaların 25-26 Eylül’de yapılacak olan TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu’nda da kabul edilmesinin TMMOB’nin benimsediği ‘pozitif ayrımcılık’ ilkesinin gereği olduğunu söyledi.

EMO İstanbul Şubesi Ücretli Mühendis Komisyonu üyesi Pınar Hocaoğulları söz alarak sermaye birikiminin yaşam alanlarının piyasalaştırılması ve emek gücünün güvencesizleştirilmesinden beslendiğini söyledi. Eğitim, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlara ulaşımı giderek daha da zorlaşan mühendislerin, işsizlik korkusuyla insanca yaşam için sahip olunması gereken olanaklardan yoksun şekilde çalışmak zorunda kaldığını belirten Hocaoğulları “Üstelik ulaşım, enerji, barınma bizim mesleki alanlarımız. Meslek odamız da bu alanlardaki mücadele programının bir parçası olmalı.”

Hocaoğulları, ülkemizde mühendislik eğitiminin piyasalaşmasıyla yetkinleştirme, belgelendirme, sertifika programları gibi uygulamaların arttığını ve bu uygulamaların mühendisleri, nitelikli hale getirilmek bahanesiyle rekabet koşullarına maruz bıraktığını belirtti. Hocaoğulları son olarak, rekabet koşullarının kaybedeni işsiz mühendislerin meslek alanları dışında çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Foruma katılan mühendisler ayrıca, sigortaların gerçek ücret üzerinden yatırılmaması, fazla mesai ücretlerinin alınmaması, belirsiz çalışma saatlari ve iş tanımı olmaması gibi problemler yaşadıklarını belirterek kendi alanlarında da sendikal bir mücadele yürütülmesi gerektiğine işaret ettiler. Forumda değinilen bir diğer konu da özel istihdam büroları oldu. Mühendisler, özel istihdam bürolarının mühendisleri adeta mevsimlik çalışır hale getireceğini de belirttiler.

politeknik.org.tr