Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının İkinci Kurultayı için İlk Toplantı Yapıldı: Bir Kere Daha Görev Başına!
Spread the love

Ücretli çalışan ve işsiz olan mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının ikinci kurultayının ilk düzenleme kurulu toplantısı 2 Aralık Perşembe günü gerçekleştirildi. 
 
TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurul kararları arasında yer alan ücretli çalışan ve işsiz mühendis, mimar, şehir plancılarının ikinci kurultayı için, bir süre önce TMMOB yönetim kurulu kararı alınmıştı. İlki TMMOB Ücretli Ve İşsiz Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Kurultayı ismi ile gerçekleşen kurultayın ikincisi TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı ismiyle gerçekleştirilecek.
TMMOB bünyesinde düzenlenecek kurultay için karar alındıktan sonra her Odadan birer temsilci istenerek düzenleme kurulu oluşturuldu. 
Düzenleme kurulunun ilk toplantısında almış olduğu kararlar doğrultusunda yerel kurultaylar İKK’lar sorumluluğunda gerçekleştirilecek. Yerel kurultaylara katılan üyelerin -her bir Oda için ayrı olarak- %10’u merkezi kurultayın delegesi olacak. Yerel kurultaylarda salt çoğunlukla karara dönüşecek önergeler için merkezi kurultayda da salt çoğunluk aranacak. 
İKK’ların Haziran sonu itibarı ile yerel kurultayları tamamlayarak sonuçlarını ve seçilmiş delegeleri TMMOB’ye bildirmesi alınan kararlar arasında yer alıyor.
Kararlar arasında yerel kurultaylar için ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamını belirleyen yasalar, çalışma Yaşamı, ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma koşulları, Kamu ve özel sektörde çalışan ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve iş güvencesi, kapitalizmin dünyadaki ekonomik krizi ve özlük haklarına etkileri, işsizliğin ve güvencesizliğin mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerindeki etkileri, özelleştirmenin mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerindeki etkileri, ücretli mühendis, mimar ve şehir plancıları için asgari ücret ve ücret, örgütlenme, sendikalaşma ve diğer olarak belirlenen tartışma başlıkları, geçen dönem TMMOB’nin tarihinde bir ilk olan ve son dönem TMMOB etkinliklerinde görülmemiş bir katılımla gerçekleştirilen kurultayın deneyimlerinin tekrarı olabilecek içerikte seçilmiş olsa da ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının TMMOB içindeki kararlarını ve birikimlerini ileriye tarşıyabilmesinin önünde engel değil. 
Delegasyonun yerel kurultay katılımlarının %10’uyla sınırlandırılarak seçilecek olması, kurultayın düzenlenme sürecinin aynı zamanda TMMOB’nin örgütlenme süreci olarak değerlendirilebilmesi açısından zorluk barındırsa da yerel kurultayların İKK’lar sorumluluğunda yapılacak olması bu zorluğu aşabilecek imkanı sunuyor.
  
2011’in Kasım ya da Aralık ayında gerçekleştirilecek 2. kurultay için bir kere daha görev başına!
 
 
 
politeknik.org.tr 

Spread the love