Ücretli-İşsiz Teknik Elemanlar Kocaeli yerel Kurultayı’nda Buluştu

Ücretli-İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları (MMŞP) Kurultayı, Kocaeli Yerel Kurultayı 17 Ekim 2009 tarihinde KYÖD Lokalinde saat 13.00 de 75’i ücretli ve işsiz MMŞP olan toplam 91 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Kurultaya katılanların çoğunluğunun genç ve yeni mezun MMŞP olması dikkat çekti.
Açılış konuşmasının ardından kurultay divan başkanı ve yazman için gelen önerge oylanarak kabul edildi. Divan başkanı Avni Haznedaroğlu kurultay çalışmalarını ve bu kurultayın önemini anlatan konuşmasının ardından ilk oturuma geçildi. Çalışma yaşamını belirleyen yasalar, asgari ücret ve ücret, çalışma koşulları ve örgütlenme, TMMOB ve sendikalaşma gündemli ilk oturumu, MMO Kocaeli Şube’den teknik görevli Selçuk Karstarlı sundu. Ardından karar önerileri tek tek okunarak üzerinde konuşmalar yapıldı ve her bir madde teker teker oylandı.

Verilen 15 dakikalık aranın ardından kriz, özelleştirme, işsizlik ve güvencesizliğin MMŞP’larına, kadın MMŞP’larına, eğitim politikalarına etkisi gündemli ikinci oturuma geçildi. Krizin çalışanlara etkisi ile ilgili olarak bilgisayar mühendisi Arif Koşar sunum gerçekleştirdi. Ardından kadın mmşp’ların çalışma yaşamındaki hakları, sorunları, krizden etkilenmeleri ve çözüm önerileri ile beraber EMO Kocaeli Şube teknik görevlisi Tuğçe Özcan sunum yaptı.

İkinci oturumda da 13 adet karar önerisi okunarak tartışmaya açıldı ve tek tek oylandı. 2. oturumda en çok konuşulan maddeler üniversite öğrencilerinin de katılımı ile eğitim politikaları ile ilgili maddeler oldu. MMO öğrenci komisyonundan 2 öğrenci Bolonya süreci olarak tariflenen bu sürece dair konuşma yaptı ve karar önerilerinde muhakkak bu güncel konunun da geçmesini TMMOB’nin üniversite eğitimini piyasalaştıran bu sürece karşı bilimsel-demokratik-özerk üniversite talebini yükseltme çağrısı yaptı.

Kadın mühendisler ile ilgili karar önerileri de salonda bulunan az sayıda kadın tarafından ilgi ile takip edildi.

 

 

politeknik.org.tr