Ücretli-İşsiz MÜhendis Mimar Şehir Plancıları İstanbul Yerel Kurultayı Yapıldı

TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları İstanbul Yerel Kurultayı Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda yapıldı. 
 
Kurultayın açılışı ve divanın oluşturulmasının ardından EMO İstanbul Şube YK Başkanı Erhan Karaçay ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma hayatlarında yaşadıkları güvencesizleşme ile ilgili kısa bir sunum yaptı. Sunumun ardından karar önergelerinin görüşülmesine geçildi. 
Yerel kurultay delegeleri 20’ye yakın önergeyi divana sundu. Önergelerden bir tanesi kurultay düzenleme kurulunun yerel kurultay katılımcılarının %10’unun merkezi kurultay delegesi olabileceğine ilişkin almış olduğu karara karşı kurultay katılımcılarının tamamının delege olmasını öneren karar önergesiydi. Önerge oy çokluğu ile kabul edildi. Bu önergenin yanı sıra Odalarda verilen meslek içi eğitimlerin parasız olması, belgelendirme faaliyetlerine son verilmesi, örgütlenme birimlerinin kurulması, TMMOB iş yeri bölge temsilciliklerinin kurulması, SGK primlerinin gerçek ücret üzerinden ödenmesine dair çalışma programı oluşturulması konularını içeren önergeler de karara bağlandı. 
Yerel kurultay divanı hafta içinde yerel kurultay sonuç metnini delegelere ulaştırmak üzere toplantıya son verdi.
Yerel kurultaya toplam 189 kişi katılırken toplantı salonunda katılımın en kalabalık olduğu sırada 85 kişi yer aldı. 
politeknik.org.tr