Ücretli-İşsiz MMŞP İzmir Yerel Kurultayı Gerçekleştirildi
Spread the love

TMMOB İzmir İKK tarafından düzenlenen sekretaryasını EMO İzmir Şubesi’nin yürüttüğü TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları İzmir Yerel Kurultayı MMO Tepekule Kongre Merkezinde 17 Ekim 2009 tarihinde yapıldı.
Kurultay üç yıl önce kaçak elektrik kullanımına karşı yürüttüğü onurlu mücadelesi nedeniyle öldürülen Elektrik Mühendisi Hasan Balıkçı belgeseli ile başladı.

Açılış konuşmalarında İKK Dönem Sözcüsü Ferdan Çiftçi kapitalist küreselleşmenin, krizlerle boğuştuğu ve krizin faturasını her zaman olduğu gibi emeğiyle geçinenlere, işçiye, kamu çalışanına, emekliye, küçük esnafa ve dar gelirli halk kesimlerine çıkarmak için politikaların güncellendiğini belirtti.

Çiftçi; TÜİK verilerinde işsizlik oranlarının %12,4‘e çıktığı ve bu oranın 2004 yılından bugüne en yüksek oran olduğunu belirterek meslektaşlarımızın da bu işsizlikten kendi payına düşeni fazlasıyla aldığını ve bu durumdan AKP‘nin neoliberal, piyasacı, özelleştirmeci IMF ve MB güdümlü politikaların rolü olduğunu belirtti.

Çiftçi daha sonra “TMMOB İzmir İKK günümüzde yaşanan ekonomik krizi ve AKP‘nin politikalarının sonucunu anlamak için kriz çalışma grubu oluşturmuş ve TMMOB İzmir İKK bileşenleri Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 2004 sonrası mezunlara yapılan anketlerde %24.58 oranında işsizlik tespit edilmiştir. Bu işsizlik oranlarının kriz döneminde arttığı gerçeği yanı sıra, artık işsizliğin mühendislik meslek yaşantılarında karşılaştıkları olağan bir durum olduğunu da söylemek gerekmektedir.  Görüleceği gibi meslektaşlarımızın işsizlik oranı genel işsizlik oranının iki katı düzeyindedir. TÜRK-İŞ tarafından 2009 Temmuz ayında yapılan açıklamada 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 2404 TL olarak gösterilmektedir. Anketin uygulandığı 2004 yılı sonrasında mezun oda üyelerinin sadece %17.6‘sı 2000 TL‘nin üzerinde ücret alabilmektedir. Yani mühendis, mimar ve şehir plancılarının %82.4‘ü yoksulluk sınırının altında ücret almaktadır” dedi.

Açılış konuşmaları kapsamında daha sonra söz alan TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Dağhan TMMOB olarak meslek alanın çok geniş olmasından dolayı hayatın her alanında söz sahibi olduklarını ve işsizliğind e bu görevlerin başında geldiğini söyledi. İşsizliğe ilişkin problemlerin tespit edilerek çözüm için politikalar geliştirmek için bu çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Dağhan “Problemlerin çözümü için ortak bilinç oluşturmak gerekiyor, bunun için de örgütlenmek, örgütlü toplum olmak şart. Dünyada korkunç bir silahlanma var eğer bu silahlanmaya aktarılan bütçe açlığa, barışa ve istihdama kullanılsa çok daha yaşanılabilir bir hayat oluşacaktır. TMMOB örgütlülüğünün küreselleşmenin oluşturduğu kalıpların dışına çıkarak çözüm üretecek bir yapı olduğuna inanıyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından “Kapitalizmin Krizi, Toplumsal Sınıflar ve Değersizleşme” başlıklı ilk oturum Musa Çeçen‘in başkanlığında AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse ve Yrd. Doç. Dr. Serdal Bahçe‘nin katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumda Köse; kapitalizmin dünü bugününe dikkat çekerken emek gücünün sermaye mantığı içinde hareket etmeye başladığını bu durumda bazen değerli bazen değersizleştiğini ifade etti. Küresel ölçekte değersizleşmenin başladığını belirten Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse‘nin ardından Yrd. Doç. Dr. Serdal Bahçe kriz dönemi olarak adlandırılan süreçlerin hızlı dönüşüm dönemleri olduğunu ve bunları ne şekilde algılanması gerektiğini açıkladı.

“TMMOB ve Üyeleri İçin Ücret Politikaları” başlıklı oturumda ise TMMOB İzmir İKK Kriz Çalışma Grubu adına İMO İzmir Şubesi‘nden Sabri İnce; ÇMO, EMO, İMO, MMO ve MO İzmir Şubelerinin üyelerine uyguladığı anket sonuçlarını katılımcılara aktardı. Mevcut duruma ilişkin bilgilendirme, Odaların üyelerin ücretlerine yönelik uygulamaları ve öneriler olarak üç başlıkta konuyla ilgili bilgilendirmenin ardından üçüncü oturuma geçildi. “Etkin Örgütlülük Araçları ve Sendikalaşma” başlıklı oturumda TMMOB 36.-37 Dönem YK Başkanı Kaya Güvenç ve Sendika Uzmanı Alpaslan Savaş sunum gerçekleştirdiler. Kaya Güvenç; sendika-meslek örgütü-emekçi kavramları arasında sıkı bir bağ olduğuna dikkat çekerken Türkiye‘de mühendislerin örgütlenme şekilleri, örgütlenmenin tarihçesi, sendika-Oda ilişkileri konularına değindi. Alpaslan Savaş da örgütlenmenin önemi, sendikaların şu anki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurultay 14-15 Kasım 2009 tarihinde İstanbul‘da düzenlenecek etkinliğe görüş oluşturma amacıyla düzenlenen Serbest Kürsü ile sona erdi.

Kaynak: www.emo.org.tr


Spread the love