Twitter değil akıl tutulması – Alternatif Bilişim Derneği
Spread the love

Twitter, Türkiyeli kullanıcıların ifade özgürlüklerini kullandıkları çok temel bir mecra haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümet temsilcileri, gazeteciler, bürokratlar, milletvekilleri, yazarlar, sanatçılar, sendikacılar ve aktivistler, her renkten politik görüşere sahip insanlar, baskı altında olan gruplar, toplumun her kesiminden insanlar, her konuda görüşlerini dile getirmekte, güncel tartışmalara katılmaktadır. Geleneksel medyanın hükümet tarafından baskı altında tutulduğu bir ortamda bu mecralar hayati önemdedir. Sansürsüz şekilde olan biteni takip edebildiğimiz tek yer İnternettir.

Böylesi kritik bir mecranın, hem de seçim öncesinde kapatılması kabul edilemezdir. Açıkça ifade özgürlüğünün ihlalidir.

Seçme ve seçilme özgürlüğüne müdahale

Seçim arifesindeyiz. Seçime giren parti ve adaylar yoğun bir şekilde Twitter’i kullanmaktadır. Bu sayede yurttaşlar adayları yakından takip edebilmekte, dertlerini ifade edip, adayların çözüm önerilerini duyabilmektedir. Onları çözüme zorlamakta, sözler almaya çalışmaktadır. Bu sebeple, Twitter yasağı aynı zamanda seçme ve seçilme özgürlüğüne de müdahaledir.

Seçimlerin güvenliğinden kaygılıyız

Oldukça gergin bir ortamda seçimlere yaklaştık. Internet, seçim günü yaşanabilecek haksızlıkların, hile girişimlerinin hızlıca duyurulabilemesi ve başta oy sayımı olmak üzere seçim süreçlerinde yurttaş denetimini sağlayacaktır. Böylece seçimlerin güven içerisinde geçmesinin güvencelerinden birisi olacaktır. Fakat bu engellemeler hem bu olanakları yok etmekte, hem de ortamı daha da gererek güvensizleştirmektedir. Kaygıları arttırmaktadır.

Hukuk, hükümet enstrümanı haline gelmiştir

Twitter’in kapatılmasına bazı mahkeme kararları gerekçe gösterilmektedir. Ancak uzunca süredir Türkiye’de kimin hukukuna veya mahkemesine güveneceğimizi bilemiyoruz. Hukuki gerekçeler artık kolayca uydurulabilir ve yorumlanabilir enstrümanlar haline geldi. Üstelik TİB, daha önce bazı mahkeme kararlarını kanunda tanımlı görev alanım değil diyerek uygulamamıştır. Sadece katalog suçlar ile ilgili kapatma yetkim var diyerek reddetmiştir. Ama bazı durumlarda aynı yetkisizlikle bu kararları uygulamıştır. Mahkeme kararlarının aynı keyfiyetle daha önce uygulanmayıp şimdi uygulanıyor olması Başbakan’ın sözlerini hatırlatmıştır: “Twitter, mivıtır köklerini kazıyacağız”

Hükümet maalesef bir süredir akıl tutulması içerisinde. Son internet yasası değişiklikleri dahil bir çok düzenleme ve uygulamayı akıl sınırlarımız, temel demokratik değerler içerisinde açıklamamız oldukça zordur. Twitter’ı kapatmak da bir çaresizlik ve akıl yoksunluğudur.

Bu utanç verici sansür uygulaması kesinlikle kabul edilemez. Sansüre ve oto sansüre karşı internetimize sahip çıkalım.

21 Mart 2014

Alternatif Bilişim Derneği


Spread the love