Türkiye’nin Dört Bir Yanında Emekçiler Hayatı Durdurdu

25 Kasın günü Türkiye’nin dört bir yanındaki yüzbinlerce kamu emekçisi toplu sözleşme ve grev hakları için grevdeydi. Eylemlilikler demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, gençlik örgütleri tarafından da desteklendi.

İstanbul
Sabah saatlerinden ititbaren okullar, vergi daireleri ve hastaneler başta olmak üzere birçok kamu kuruluşuna “Bu İşyerinde Grev Var!” yazıları asılarak grev başlatıldı. Birçok okulda 25 Kasım günü ders yapılmazken, onlarca hastanenin de acil servisleri dışında hiçbir birimi hizmet vermedi. Sirkeci Garı’ndan trenler sabah 5’ten itibaren kalkmazken, greve çıkan emekçiler ve destek veren kurumlar öğle saatlerinde Çapa ve Sirkeci tarafından yapılan yürüyüşlerle Beyazıt Meydanı’na geldiler. Burada yaklaşık 2 saat süren bir miting gerçekleştirildi.

Greve liseliler ve üniversiteliler de boykot çağrısı ile destek olurken, Nakliyat-İş üyesi bin işçi de greve destek olmak için 2 saatliğine iş bıraktı.

Mühendis, mimar ve şehir plancıları da Sirkeci tarafından yapılan yürüyüşte TMMOB kortejindeki yerlerini aldılar. “Emekten Yana Bir Dünya İçin Haydi Dayanışmaya” pankartı taşınan TMMOB korteji yaklaşık 150 kişiydi. 

 

 

 

 

Ankara 
Grevin gece saatlerinden itibaren Ankara Garı’ndan BTS üyelerinin trenleri kaldırmamasıyla başladığı Ankara’da da hayat durdu. İş bırakan sağlık emekçileri Hacettepe Üniversitesi Hastanesi önünde, büro emekçileri Ulus’tan, belediye çalışanları ise Çankaya Belediyesi Ziya Gökalp Caddesi’ne yürürken yol boyunca destek veren kurumlar da yürüyüşlere katıldı.

Ziya Gökalp Caddesi’nde biraraya gelen 10.000 kişi AKP iktidarını uyardı. KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Tuğrul Çulfa’nın konuşması ile başlayan mitingde TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB İkinci Başkanı Feride Bilgehan Aksu ve DİSK/ Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen’de söz alarak greve destek verdiler.

TMMOB’a bağlı Tez Koop-İş sendikasına üye oda çalışanları da mitingdeki yerini alırken, mühendis, mimar ve şehir plancıları da TMMOB pankartı arkasında greve destek verdiler.

 

 

 

İzmir
İzmir’de de 25 Kasım’da hayat adeta durdu. Hastanelerde acil servis dışında hizmet verilmezken, büro emekçileri vergi daireleri, sosyal güvenlik ve sağlık işleri, sosyal güvenlik merkezleri ve adliyelerde iş bıraktı. Tüm Bel-Sen üyesi belediye işçileri ile Haber-Sen üyesi emekçiler belediye ve PTT şubelerinde iş bırakırken, Basmane Garı’ndan tren seferleri yapılamadı.

İzmir’in dört bir yanından emekçiler Konak Meydanı’na akarken, sayısı 70 bine yakın katılımcı ile en kitlesel grev mitingi İzmir’de gerçekleştirilmiş oldu.

TMMOB üyeleri de İzmir’deki eylemde TMMOB İzmir İKK pankartı arkasındaki yerlerini aldılar.   

 

 


 

Üç büyük kent dışında Türkiye’nin dört bir yanında emekçiler alanlardaydı. Başta Mersin, Kocaeli, Adana, Antalya, Zonguldak, Adıyaman, Bursa, Artvin, Muğla, Hakkari, Balıkesir, Denizli, Trabzon, Malatya, Edirne, Tekirdağ, Samsun, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kayseri, İskenderun, Tunceli, Ordu ve Van olmak üzere Türkiye’nin hemen hemen bütün illerinde binlerce emekçi grev yürüyüşlerine katılarak AKP hükümetini uyardı.