Türkiye’de Mühendis-Mimar-Şehir Plancısı Profil Araştırması
Spread the love

“Türkiye’de Mühendis-Mimar-Şehir Plancısı Profil Araştırması” kitabına pdf formatında ulaşmak için tıklayınız.

 

İçindekiler

Sunus……………………………………………………………………………………………………………………………………..7
Önsöz……………………………………………………………………………………………………………………………………..9
Özet Bilgiler……………………………………………………………………………………………………………………………13
Anket Formu…………………………………………………………………………………………………………………………..21
T MMOB Türkiye‘de Mühendis / Mimar / Sehir Plancısı ProfilArastırması Anketle Derlenen Verilerine iliskin Tablo Dökümleri ve Betimlemeler………………………………………………………………39
TMMOB Soru Sırasına Göre Üye Olan/ Olmayan Ayrımında Tablo Dökümleri……………………..93
Türkiye‘deki Mühendis, Mimar ve Sehir Plancılarının Çalışma Konumlarına Göre Profili…..191
TMMOB Mühendis ve Mimarlar Profil Arastırması, Elektrik / İnsaat / Jeofizik /
Maden / Makina / Meteoroloji / Ziraat / Peyzaj – Anketle Derlenen
Verilerin Tablo Dökümleri ve Dökümlere İliskin Betimlemeler……………………………………………277

 


Spread the love