Tufanbeyli Termik Santrali’ne Karşı Başlatılan İmza Kampanyası Devam Ediyor

Aralarında Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nin de olduğu çeşitli kurumlar Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde termik santral kurulmasına karşı başalattıkları imza kampanyası devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama ve imza kampanyası linki aşağıda…

Toprağımıza, Suyumuza ve Doğamıza Yeni Bir Tehdit: Tufanbeyli Termik Santrali

 

Termik santralin; Kayarcık köyü yakınlarına kurulması planlanmıştı. Kömür havzasında Yamanlı, Kayarcık, Pınarlar ve Taşpınar köyleri bulunmaktadır. Bu köylerde 635 hanede yaklaşık 3500 kişi yaşamaktadır. Santralde kullanılacak düşük kalorili linyit kömürü ve kireç taşı konvansiyonel iş makineleri ile açık ocak işletme yöntemiyle çıkarılacak ve üretim sırasında malzemeyi gevşetmek amacıyla patlatma yapılacaktır. Linyit ve kireç taşının çıkarılıp, santrale taşınması ile yaklaşık 10 000 dekar verimli tarım arazisi yok olacak, temel geçim kaynağı tarım olan bu nüfus doğrudan olumsuz etkilenerek ve göç etmek zorunda kalacaktır.

Termik santral, Tufanbeyli’ye bağlı köylerin tarım, mera, orman ve potansiyel orman alanları ile yakın çevresindeki Saimbeyli ilçesinin köyleri ile orman alanlarını da etkileyecektir. Soğutma suyunun sıcak su olarak dışarıya verilmesi ile de kaynak ve çevresinde önemli ekolojik değişiklikler meydana gelecektir. Ayrıca kül ve baca gazları yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesine neden olacaktır. Soğutma suyunun alınıp verileceği Göksu çayı Adana‘nın içme suyunun alındığı Çatalan Baraj Gölüne akmaktadır.


Enerjisa’nın yarı hissesini satın alan Verbund şirketinin Avusturya’nın en büyük elektrik şirketi olduğu ve bütün stratejik, mali ve işletimsel kararlar için her iki ortağın da onayının gerekeceği açıklanmıştır. Almanya‘nın atmosfere bıraktığı zehirli gaz kotasını doldurması ve termik santraller kurmaktan vazgeçmesi üzerine yaptığı alım garantili kömür anlaşması nedeniyle Sugözü Termik Santralini ihraç etmesi gibi Tufanbeyli‘de kurulacak Termik santral için de Avusturya‘nın vazgeçmiş olabileceği sistem ve teknolojinin veya sökeceği bir santrali Türkiye‘ye ihraç etmesi de olasıdır.


Termik santrallerde kullanılması gereken kömürün kalorisi 3000 – 4000 Kcal olması gerekirken, Tufanbeyli havzasındaki kömürün kalorisi 900 Kcal‘dir. Bu nedenle doğaya salınacak gazların ve külün yukarda açıklanan olumsuzlukları tahmin edilenden daha ağır olacaktır.

Biz aşağıda imzası olan kuruluşlar; ekonomik ömrü yalnızca 25 yıl olduğu tahmin edilen, enerji üretimine ve istihdama fazlaca katkısı olmayan, buna karşılık yüzlerce ailenin sosyal ve ekonomik yaşamını doğrudan olumsuz etkileyerek yerinden edecek, yüzlerce yıl daha tarımsal üretimde kullanılabilecek yaklaşık 10 bin dekar verimli tarım arazisini bir daha geriye kazanılamayacak şekilde yok edecek, yol açacağı toprak, su ve hava kirliliği ile dolaylı olarak yöremizdeki milyonlarca insanın sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek Tufanbeyli Termik Santralinin akılcı bir yatırım olmadığını düşünüyor, henüz işin başındayken bu yanlış yatırım kararından vazgeçilmesini talep ediyoruz.


İnsanlık alemine ve gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuz adına, tüm canlılarıyla birlikte doğaya ve çevreye saygımız adına, sürdürülebilir bir yaşam ve kalkınma uğruna kamuoyunu duyarlı olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz.


Saygılarımızla.


TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Adana Tabip Odası, ÇETKO, Güzelim Köyü Derneği


TERMİK SANTRALLERİN KURULMASINA KARŞI ÇIKALIM


AÇTIĞIMIZ İMZA KAMPANYASINA HERKESİN KATILMASINI İÇTENLİKLE ARZU EDİYORUZ


imza icin: http://www.kayarcik.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&Itemid=76