TTB: “TÜLOMSAŞ Kelepir Doktor Aramayı Bıraksın, Doğruyu ve Bilimsel Olanı Yapsın!”
Spread the love

Gaziantep‘te bir galvaniz fabrikasında kazan patlaması sonucu yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı dilerken acımızın büyük olduğunu paylaşmak istiyoruz.

Ülkemizde işçi ölümleri ne yazık ki artık kader olarak kabul edilmekte, sıradan adli vakalar olarak devletin tozlu raflarında saklanmaktadır

Bu ölümler birer iş cinayetidir ve bu cinayetlerin failleri bu çalışma ortamını hazırlayanlar ve ona zemin hazırlayanlardır. Buradan Türk Tabipleri Birliği ve Eskişehir Tabip Odası olarak işçinin kanını oluk oluk akıtan bu anlayışı lanetliyoruz.

Değerli Basın Çalışanları;
Bir süredir TÜLOMSAŞ‘ın işyeri hekimi belirlemek için açtığı ihale yöntemini ve bu anlayışın işçi sağlığına bakışını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Basın açıklamalarımızda ve TÜLOMSAŞ Yönetimi ile yaptığımız ikili toplantılarda ihale yöntemi ile hekim belirlenemeyeceğini, bu yöntemin hekimlik değerlerini, hekim emeğini yok saydığı gibi işçi sağlığı ve işyeri hekimliği hizmetlerini de değersizleştirdiğini ifade etmiştik. Ne yazık ki tüm olumlu uyarılarımıza karşı TÜLOMSAŞ Yönetimi ihaleyi iptal etmediği gibi, yasal olmayan bir şey yapmıyoruz açıklamalarıyla süreci geçiştirmeye ve idare etmeye kalkışmışlardır.

TÜLOMSAŞ Yönetimi ellerinde kurum/işyeri hekimi kadrosu olmasına karşın bu kadroları doldurmak yerine bu işi ihale üzerinden taşerona havale etmek istemektedirler.

Değerli Basın Emekçileri;
Hekimlik değerleri insanlık değerlerini temsil etmek demektir. Hekimlik değerlerini hiçe saymak insanlık değerlerini yok saymak demektir. Hekimliği ihaleye çıkaranlar aslında bırakınız hekimliğe; insana, işçiye ve onun yaşamına, sağlığına dair ne varsa hepsini hiçe saymaktadırlar. Bizim temel itiraz noktalarımız bunlaradır.

TÜLOMSAŞ Yönetimi bu ihaleyi işçi sağlığı ve iş güvenliği yasasına dayanarak açtıklarını ifade ederek kendilerini savunmaya çalışmaktadırlar. Oysa bu yasa başlı başına bir çok olumsuzluğu barındırmakta, işçi sağlığını taşeronlaştırmakta, ticarileştirmektedir. Biz TÜLOMSAŞ Yönetimine bırakınız bu gerekçelerle kendinizi savunmayı, doğru olanı, gerçekçi olanı, bilimsel olanı ve işçi sağlığından yana olanı uygulayınız diyoruz.

Değerli Basın Çalışanları;
2013 yılı Ocak ayında onlarca işçi iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirdi. Gerek Zonguldak Kozlu‘da gerek Gaziantep‘te işçi ölümlerinin yaşandığı iş yerlerinde de inanın bu yasal mevzuatlara uyulmuştu. Ancak bu yasal mevzuatlara uymak işçi ölümlerini engellemedi. Çünkü bu ölümlerin sebebi bilime, doğruya, gerçeğe karşı olmaktır. Bu ölümlerin sebebi işçi sağlığı hizmetlerini taşerona devredecek kadar değersiz bulmaktır. Ne yazık ki TÜLOMSAŞ Yönetiminin sergilediği anlayış bundan çok farklı değildir.

Değerli Basın Çalışanları;
Çalışma Bakanlığı‘nın,  sermayenin istekleri doğrultusunda işçi sağlığı ve güvenliği alanını eğitimlerden hizmet üretimine kadar piyasaya açtığını ve bu uygulamalara İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile güç verdiğini, şimdilerde de adı geçen kanuna bağlı yönetmeliklerin istekleri doğrultusunda işyeri hekimi ihalesinin değişik kurumlar tarafından gerçekleştirilmekte olduğunu görüyoruz.

Piyasa/pazar kuralları doğrultusunda yapılacak olan bu ihaleye yine piyasa/pazar kuralları çerçevesinde işçi sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmakta olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) üşüşecektir. İşçi sağlığı ve güvenliğinin örgütlenmesinde taşeron ara kademe yaratığı olan OSGB‘ler hizmetin içini boşaltırken; işçi sağlığı üzerinden ne kadar çok para kazanırımın hesabını yapmaktadırlar. İşte asıl sakatlık buradadır.

Ancak TÜLOMSAŞ Yönetimi kendini bu bataklıktan kurtaracak şansa sahiptir. TÜLOMSAŞ Yönetimi ihaleyi bir yana bırakıp elindeki hekim kadrolarını doldurup, çağdaş bir işyeri hekimliği işçi sağlığı birimi kurarsa doğru olanı yapmış olacaktır.

TTB Merkez Konseyi ve Eskişehir Tabip Odası Adına
Dr. Bülent Nazım YILMAZ
Eskişehir Tabip Odası Başkanı


Spread the love