TTB Büyük Kongresi ve KESK Genel Kurulu hafta sonu gerçekleştirildi.

TMMOB’nin geçtiğimiz ay gerşekleştirilen genel kurulundan sonra, toplumsal muhalefetin diğer önemli iki bileşeni Bu hafta sonu Genel Kurullarını gerçekleştirerek yeni döneme merhaba dediler. TTB’de mevcut yönetim yapısı bir değişiklğe uğramazken, KESK’te yönetim büyük oranda yenilendi.

 

TTB Genel Kurulu

Türk Tabipler Birliği 57. Büyük Kongresi geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da gerçekleşti. 28-29 Haziran’da İMO Teoman Öztürk Salonunda düzenlenen kongre sonucu hekimler geçen dönem sağlık hakkı mücadelesinde öncü görevler üstlenen Etkin Demokratik Türk Tabipleri Birliği Grubunu yeniden yönetime getirdiler.
İki gün süren kongrede üç farklı grup yönetime talip olarak TTB üzerine tartışmalar yaptı. Fikri olarak MHP-AKP çizgisinde olan Türkiye Hekim Platformu, ulusalcı çizgide olan ve İP tarafından desteklenen Ulusal Hekim Birliği ile Etkin Demokratik Türk Tabipleri Birliği Grubunun yönetim için aday olduğu kongre TTB’nin geçmiş dönemi ve buradan hareketle önümüzdeki dönemine ilişkin tartışmalarla geçti.

TTB’nin halkın sağlık hakkı için yürüttüğü mücadele ve ülkenin siyasal sorunları karşısında aldığı tavır ırkçı-gerici siyasal grubun olumsuz eleştirilerine maruz kaldı. TTB Başkanı Gençay Gürsoy ve TTB üyelerinin siyasal duruşları çoğu zaman Kongrede gündeme getirilirken Etkin Demokratik Türk Tabipleri Birliği Grubu ülkenin içinde bulunduğu durumdan yola çıkarak hekimler de dahil toplumun tümünün refahı için mücadele yürüttüklerini dile getirdiler.

KESK Genel Kurulu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun yasal olarak 3., fiili olarak 6. Genel Kurulu bugün gerçekleştirilen seçimlerin ardından tamamlandı. 27 Haziran’da başlayan ve MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul’un sonunda yeni yönetim belirlendi.

Bugün gerçekleşen seçimle Devrimci Sendikal Dayanışma (DSD), Devrimci Kamu Çalışanları (DKÇ), Demokratik Emek Hareketi(DEH), Devrimci Memur Hareketi(DMH) ve Sendikal Birlik(SB) grubunun bir bölümünün içinde yer aldığı ve ESP’li Memur Hareketi ile Devrimci Dayanışma Grubunun da desteklediği MYK listesi oylama sonucu seçildi.

Kaynak: Sendika.org