Toplumcu Mühendislik-Mimarlık Günleri 18-19 Mayıs’ta

Ankara’da mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı öğrencileri 18-19 Mayıs tarihlerinde “Toplumcu Mühendislik-Mimarlık Günleri” düzenliyor.

 

 

Ankara’da TMMOB’ye bağlı odaların öğrenci komisyonları; üniversite eğitimi, enerji politikaları, barınma hakkı, ulaşım hakkı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve kadın mühendislerin sorunlarını konuşmak ve tartışmak üzere “Toplumcu Mühendislik-Mimarlık Günleri” düzenliyor.

Etkinliğin ilk günü, Milli Kütüphane Toplantı Salonu’nda “Bologna süreci ve meslek etiği”, “Türkiye ve Ortadoğu’da enerji politikaları”, “Barınma hakkı ve kentsel mücadeleler” panelleriyle başlayacak.

İkinci gün ise İMO Teoman Öztürk Salonu’nda “İşçi sağlığı ve iş güvenliği”, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve mühendislikte kadın”, “Ulaşım politikaları” ve “İnternette sansür ve özgürlük” panelleri düzenlenecek.


politeknik.org.tr