TMMOB’den Bergama’da ‘Yargı Kararları Uygulansın’ Çağrısı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı , yaptığı yazılı açıklamada, Bergama-Ovacık-Çamköy mevkiinde bulunan ve ”siyanür liçi” yöntemiyle çalışan altın madeninin işletilmesine ilişkin idari işlemlerin mahkemeler tarafından defalarca iptal edildiğini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edildiğine dair kararlar verdiğini kaydetti.


Kamu yararına olmadığına” ilişkin mahkeme kararlarına karşın, söz konusu altın madeni ve kimya tesisinin, ”hukuk devleti ilkesini yok sayarak faaliyetini bugüne kadar sürdürdüğünü”belirten Soğancı, son olarak, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın, Bergama Ovacık-Çamköy mevkiinde bulunan altın işletmesinin faaliyetine izin veren işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davada, Danıştay 6. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini, kararın da Çevre ve Orman Bakanlığı’na 30 Aralık 2008 tarihinde tebliğ edildiğini belirtti.

‘2004 yılında verilen iznin yürütmesini durduran bu kararla altın madeninin faaliyetine olanak sağlayan tüm işlemlerin yasal dayanağının ortadan kalktığını” savunan Soğancı, Danıştay’ın kararına karşın, yine yargı kararını yok sayan girişimlere başlandığını ifade etti.
Bergama-Ovacık altın madeni işletmesine ”ayrıcalık” yapıldığını ifade eden ve buna son verilmesini isteyen Soğancı, şunları kaydetti: ”Kesinleşmiş yargı kararlarıyla hukuka aykırılığı defalarca ispatlanmış olan Bergama Ovacık-Çamköy altın madeninin yeniden açılmasına yönelik her türlü idari tasarrufta bulunarak, bu durumun sürmesine izin veren ve bundan sonra da bu tutumu sürdürecek herkes, kamu görevlileri de dahil olmak üzere suç işlemiş olacaktır. TMMOB yöre halkının yaşamlarını savunan mücadelesi yanında yer almaya devam edecektir. Bilimsel bilgileri ile raporlarını hazırlayan bilirkişilerin yıpratılmasına izin vermeyecektir. TMMOB, çevre sağlığı ve canlı yaşamını yok sayan, hukukun üstünlüğünü tanımayan siyasi iktidarlara ve yöneticilere karşın, çocuklarına yaşanılası bir ülke; yaşanılası bir dünya bırakmak için sürdürdüğü mücadeleyi yürütmeye kararlıdır.”

Şirket açıklama yaptı

Koza Altın işletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Hayri Öğüt ise  ”İşletmemizde en küçük bir olumsuzluk bulunduğu takdirde, madencilik faaliyetlerimizi durduracağız” görüşünü bildirdi.

 

 

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr