TMMOB ve TTB Üniversite Öğrencilerinin Yanındadır

Son süreçte ülke gündemi halini alan üniversitelilerin talepleri ve bu süreçte AKP hükümeti ve polisin üniversitelilere yönelik tutumu üzerine TMMOB ve TTB ortak bir açıklama gerçekleştirdiler.

Açıklama şu şekilde:

TMMOB VE TTB ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YANINDADIR

AKP Hükümeti, demokrasi havariliğini kimselere bırakmazken uyguladığı şiddet politikalarını her geçen gün artırmaktadır. Farklı hiçbir sese tahammülü olmayan AKP, baskıcı politikalarını askeri darbe günlerini de aratacak şekilde üniversitelere sivil polis karakolları kurdurmaya, ortaöğretim kurumlarında müdür yardımcılarını istihbarat toplamak üzere ‘irtibat görevlisi‘ olarak görevlendirmeye kadar vardırmıştır.

Son olarak, taleplerini dile getirmek için Anayasa‘nın 34. maddesinde belirtilen protesto haklarını kullanan öğrencilere uygulanan şiddet akıllara durgunluk verecek boyutlara ulaşmış, bir kadın öğrenci aldığı darbeler sonucu bebeğini düşürmüştür.

Son yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki; AKP‘nin demokrasi ve insan hakları anlayışı üniversitelere türbanın sokulmasından ibarettir.

Biz biliyoruz: Öğrencilerin özerk, parasız ve bilimsel üniversite istemleri “AKP‘nin ileri demokrasi anlayışı”na sığmaz, bu talepler sopalanmayı, gaz bombalarına hedef olmayı gerektirir.

Görülmektedir ki, AKP‘nin şiddet politikalarıyla Türkiye, hızla hukuk devleti olmaktan çıkıp polis devleti olmaya doğru yol almaktadır.

Bilimin ve aklın ışığına inanmış, kendi sorunlarına duyarlı gençliği susturmak bir toplumun yararına olabilir mi? Siyasal iktidar ve toplumun tüm kesimleri bu sorunun yanıtını çok iyi düşünmelidir.

TMMOB ve TTB bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerin bilimsel, özerk, demokratik üniversite mücadelelerinin yanında olacaktır.

 

Mehmet Soğancı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Eriş Bilaloğlu TTB Merkez Konseyi Başkanı