TMMOB ve İMO Yönetim Kurulu üyelerine, TMMOB’nin demokrat bileşenlerine çağrımızdır
Spread the love

TMMOB YK üyesi ve ikinci başkanı Züber Akgöl TMMOB YK üyesi Neriman Usta’ya 6 Eylül Cumartesi günü yapılan 43. dönem beşinci yönetim kurulu toplantısı esnasında hakaret etti ve hakaretin ardından verilen arada tehditlerle birlikte hakaretlerine devam etti.

Geçtiğimiz hafta yapılan TMMOB YK toplantısı esnasında İnşaat Mühendisleri Odası(İMO)’nın genel kurulunda alınan ‘kurullarda görev almayı arda arda üç dönemle sınırlayan’ kararın resmi gazetede yayınlanması ile ilgili konu görüşülmüştür. Konu çerçevesinde TMMOB YK üyesi Neriman Usta’nın görüşlerini dile getirdiği esnada, TMMOB YK ikinci başkanı Züber Akgöl, Neriman Usta’ya ‘sen ne diyorsun ukala’ diyerek hakaret etmiş, bu hakaretin ardından TMMOB YK başkanı toplantıya ara vermiştir. Toplantı arasında Züber Akgöl, Neriman Usta’nın diğer iki yönetim kurulu üyesi ile birlikte bulunduğu odaya gelerek üstüne yürümüş, ‘yalancı, sahtekar, terbiyesiz’ sözleriyle hakaretlerine-küfürlerine devam etmiş, ‘benimle uğraşan belasını bulur’ diyerek Neriman Usta’yı tehdit etmiştir.

Neriman Usta’ya yapılan bu saldırı aynı zamanda TMMOB’deki erkek egemen yapının TMMOB Yönetim Kurulu’nda sistemli bir biçimde beslendiğini gösteren somut bir olaydır.

TMMOB’nin 43. Dönem Yönetim Kurulu toplantılarında daha önce de farklı yönetim kurulu üyelerine Züber AKGÖL tarafından hakaretler ve tehditler yağdırılmıştır. TMMOB yönetim kurulunda görev almanın sorumluluğuna, ilkelerine ve ahlakına uygun olmayan bu hakaret dolu saldırgan tutumlara karşı yönetim kurulunda gerekli tavrın gösterilmemesi hakaretlerin çirkinleşerek devam etmesine yol açmaktadır. Yönetim kurulu toplantılarını alınan görev ve sorumlulukla birlikte ilkelere ve siyasi ahlaka uygun bir şekilde sürdürme görevi başta toplantıyı yöneten TMMOB YK başkanı Mehmet Soğancı’ya ve TMMOB yönetim kurulu üyelerinin tamamına düşmektedir.

‘Nereden çıktınız siz?’

İlginçtir ki Züber Akgöl, Nerimen Usta’ya hakaretlerini sıralarken, daha önce farklı yönetim kurulu üyelerine saldırılarında olduğu gibi ‘nereden çıktınız siz? başımıza bela oldunuz’ sorusunu sormuştur. Üyemiz Neriman Usta, Elektrik Mühendisleri Odası’nın TMMOB Yönetim Kurulu temsilcisidir. EMO Genel Kurulu süreci ve TMMOB Genel Kurulu süreci Neriman Usta’nın nasıl TMMOB yönetim kurulu üyesi olduğunu göstermekle birlikte bu soru TMMOB YK üyeliğini iki dönemdir sürdüren Züber Akgöl’deki bir başka eğilimi göstermektedir. Bu eğilim TMMOB’yi kendi malı gören, ortak yönetme anlayışını yok sayan, bütünüyle TMMOB’nin mücadelesi, çalışmaları ve demokratik işleyisi ile ilgili sunulan önermeleri ‘kendi varlığının’ ve mevcut hegemonyasının karşısında gören yönetim anlayışının bir sonucudur.

TMMOB ve İMO yönetim kurullarını sorumluluklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz

Üyemiz Neriman Usta İnşaat Mühendisleri Odası’na gerekli disiplin süreçlerinin işletilmesi için dilekçe ile başvuruda bulunmuştur.

TMMOB’nin demokratik işleyişi ve mücadelesinin ileriye taşınabilmesi için TMMOB Yönetim Kurulu’nu ve İMO Yönetim Kurulu’nu Züber Akgöl’ün bu hakaretlerinin, saldırgan tutumunun ve yönetme anlayışının karşısında tavır almaya çağırıyoruz.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu ve TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası’nın yaşanan bu olaya karşı çalışma yürütmesi TMMOB’deki kadın örgütlenmesi açısından ayrıca önem taşımaktadır.

TMMOB’nin demokrat üyelerinin duyarlılığıyla bu hakaret ve saldırgan tutuma karşı gereken tavrın alınacağına inanıyor, TMMOB’nin mücadelesi, çalışmaları ve demokratik işleyişi için konunun takipçisi olacağımızı, bu gelişmeleri TMMOB kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz.

Politeknik Yönetim Kurulu

 

 

 

 


Spread the love