TMMOB Torba Yasa’daki değişiklikleri karşılaştırdı

TMMOB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan; TMMOB Yasası’ndaki değişikliklerin bulunduğu torba yasa taslağı ile mevcut yasayı karşılaştıran bir cetvel hazırladı. Cetvel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘3194 sayılı İmar Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı’ hazırlığıyla hangi maddelerde, nasıl değişiklerin öngörüldüğünü ortaya koyuyor.

Yasa değişikliğine dair TMMOB’nin hazırladığı karşılaştırma cetveli için tıklayınız

politeknik.org.tr