TMMOB Sokakları Sever – Ertuğrul Ünlütürk (Evrensel)

AKP hükümeti, 10 yıldır kafasında kurduğu planı sonunda devreye soktu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yasasını değiştirmeye hazırlanıyor.1954 yılında özel yasa ile kurulan TMMOB, bugüne kadar en ağır darbeyi 12 Eylül cuntası döneminde almıştı. AKP’nin yasa değişikliği teklifi ise, faşist cuntacıların akıl edemediği ne kadar ihanet ve düzenbazlık varsa tümünü getiriyor. Aklıma yine şu “Yetmez ama evet” diye kanıp milleti kandıranlar geliyor ama sonuçta onlarla da bir arada yaşamaya mecburuz, zaten yazının konusu da onlar değil.

Halkın örgütü TMMOB, bölünerek ve piyasalaştırılarak yok edilmek isteniyor değerli okurlar;  bunun zararını sonunda yine halk çekecektir, hepimiz çekeceğiz. AKP’ye boyun eğersek eğer; yıllar boyu özelleştirmelere, çevre katliamlarına direnip; evinize, tarlanıza, bostanınıza, suyunuza, işinize ve ekmeğinize sahip çıkmış olan bir örgütünüz, bir TMMOB olmayacak artık. Yol arkadaşınız TMMOB moda deyimle dönüşecek ve başka bir şey olacak.

AKP’nin, TMMOB üzerine tezgâh kurma çabası bilinmeyen bir şey değildi. Bundan 3 yıl önce, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu uzun süren bir didikleme sonucunda TMMOB hakkında yüzlerce sayfadan oluşan bir rapor hazırlamıştı. TMMOB’nin ve bütün bağlı odalarının mali hesapları, faaliyet raporları, karar defterleri, ne varsa incelemeye alındı. O yüzlerce sayfalık raporda, TMMOB ve bağlı meslek odaları hakkında tek bir yolsuzluk ve usulsüzlük belirtisi bulunamadı. Koca devletin tespit ettiği tek şey, topu topu üç kelimelik “TMMOB politika yapıyor” cümlesi ile özetlendi. Bu tespiti, “TMMOB yolumuza taş koyuyor” şeklinde tercüme edebiliriz.

Özelleştirmelere, çevre katliamlarına, iktidarın bütün talan politikalarına karşı durup yollara taş koyan  TMMOB ve bağlı odaları, AKP’nin bütün çaba ve baskılarına rağmen cemaatin eline geçmedi ve TMMOB teslim alınamadı. Şimdi ise, yapılmak istenen yasa değişikliği ile odaların seçim sistemi tümüyle değiştirilecek; seçimlerde uygulanan çoğunluk yöntemi yerine nispi temsil sistemi getirilerek cemaatin oda yönetimlerine girmesi sağlanacak. Başka bir değişiklik ise TMMOB’nin örgüt yapısında olacak. AKP hükümeti, kendisine bağlı çalışan yeni bir TMMOB yapılanması kuracak.

TMMOB yasasında yapılması planlanan değişikliklerin en vahimi ise, meslek odalarının kuruluş amacından saptırılarak piyasaya çekilmesidir. Temel görevi üyelerinin, mesleğin ve ülkenin haklarını korumak olan TMMOB odaları, özel ve tüzel kişilere sipariş üzerine iş yapan bir ticarethaneye dönüştürülmek isteniyor. Ülkeyi soyan şirketlerle ortaklık yapan yeni bir TMMOB yaratmak üzere kurulan bu ticari tezgâh; AKP için paradan başka hiçbir şeyin makbul olmadığının en büyük göstergesidir.