TMMOB Sözünü Sokakta Söyledi

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nin “TMMOB,Krize, AKP’ye, Gericiliğe, Neoliberalizme, Irkçılığa Karşı Sokakta Sözünü Söylüyor” başlıklı kitlesel basın açıklamaları binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. 22 Kasım Cumartesi günü,  12.30’da eşzamanlı olarak 31 ilde yapılan eylemlere emek ve meslek örgütleri de destek verdi.

İSTANBUL

İstanbul’da eylemin adresi, Taksim Gezi Parkı idi. Burada toplanan yüzlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı, “Kapitalizm kriz üretir, çözümü biz üreteceğiz”, “Kiriz ‘teğet’ geçmiyor, AKP dalga geçiyor”, “Emekçiye emekliye insanca yaşam”, “Sosyal güvencesiz çalışma kölelik düzenidir”, “Krizin faturasını ödemeyeceğiz” yazılı dövizler açtı. İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK) sekreteri Tores Dinçöz’ün okuduğu basın açıklamasında, “Bu kriz vahşi kapitalizmin, daha fazla kar, daha fazla sömürü düzeninin krizidir” denidi.

Açıklamada AKP uyarıldı:

  • Yüzünüzü IMF’ye Dünya Bankası’na değil, halkımıza çevirin.
  • Her türlü emperyalist bağımlılık ilişkilerini terk edin.
  • Derhal işten çıkarmaları yasaklayın.
  • İnsanımızın temel ihtiyaçlarına yaptığınız her türlü zammı geri alın.
  • Özelleştirmeleri durdurun.
  • Kapitalist küreselleşmenin krizinin faturasını bu halk ödemeyecektir. Bunu bilin.

Kürt sorununa da dikkat çeken Dinçöz, kirli savaş ve linç saldırılarına karşı demokrasi ve barış çağrısı yaptı. Demokratik haklar ve düşünce özgürlüğü önündeki engeller ile F tipi hapishanelerin kaldırılmasını istedi.

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı Sami Evren destek için eyleme katılırken, TKP’liler de kitlesel destek verdiler.

Eylemde “Üreten biziz, yöneten de biz olacağız, Zam, zulum, işkence işte AKP”, “Direne direne kazanacağız” “29 Kasım’da Ankara’dayız” sloganları atıldı.

 

ANKARA

Ankara’da saat 12.00’de Selanik Caddesi’nde bulunan TMMOB Genel Merkezi’nin önünde toplanan TMMOB üyeleri, önde taşınan “TMMOB Krize, AKP’ye, Gericiliğe, Neo-liberalizme, Irkçılığa karşı Sokakta Sözünü Söylüyor” pankartıyla Sakarya Caddesi’ne  yürüdü. Yürüyüş katılan yüzlerce kişi, “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Zam zulüm işkence, işte AKP”, “AKP’yi istemiyoruz”, “Bu ülke bu halk satılık değil”, “Kahrolsun IMF bağımsız demokratik Türkiye”, “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganlarını attı.

TMMOB başkanı Mehmet Soğancı tarafından yapılan açıklamada, “Şimdi tam da kapitalist küreselleşmenin krizinin faturasını halka kesmek isteyenlere karşı topluca mücadele etme zamanıdır. Şimdi tam da karanlığa karşı aydınlığı, baskıcı, otoriter yönetin anlayışına karşı özgürlük ve demokrasiyi, ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamayı, her şeyin para-kar olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliği savunma zamanıdır. Şimdi tam da, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye taleplerini yükseltme ve bunun için mücadele etme zamanıdır. Şimdi geri adım atmadan temel hak ve özgürlüklere sahip çıkma zamanıdır.” denildi. Basın açıklaması dost örgütlere birlikte mücadele çağrısyla sona erdi.

KESK MYK, DİSK’e bağlı sendika şubeleri, ÖDP, SDP, TKP, EMEP, Devrimci 78’liler Federasyonu ve Halkevleri de eyleme destek verdi.

 

İZMİR

İzmir’de TMMOB üyeleri, basın açıklamasını Alsancak Kültür Merkezi’nin önünde gerçekleştirdi. KESK, DİSK temsilcileri eyleme katılarak, çevrede bulunan emekçiler de alkışlarla eyleme destek verdi. Eylemde açıklamayı okuyan TMMOB İzmir İKK sekreteri Ferdan Çiftçi, kapitalizmin kriz ve bunalım sistemi olduğunu ifade ederek, “Artık bu krizlerin faturasını bizler ödemek istemiyoruz, bunu söylemek için sokaktayız” dedi.

Eylemde “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Mühendisler, mimarlar susmadı, susmayacak”, “Faturayı emekçiler değil patronlar ödesin” sloganları atıldı.

 

ADANA

Adana’da İnönü Parkında topanan TMMOB üyeleri, “Krizin sorumlusu biz değiliz faturayı çalışanlar ödemeyecek” pankartı açtılar. TKP ve Halkevleri’nin de destek verdiği eylemde basın açıklamasını TMMOB Adana İKK Sekreteri Umut Çelik okudu.  Çelik, küresel krizin tüm müdahalelere rağmen önü alınamaz bir şekilde derinleştiğini ifade etti. “Susma, sustukça, yeni zamlar gelecek”, ‘Krizin faturasını biz ödemeyeceğiz’, “Yapılan zamlar geri çekilsin”, ‘Hükümet uyuma, emekçine sahip çık” sloganları atılan eyleme, Çukurova Üniversitesi Öğrenci Kolektifi’ne üye, yaklaşık 20 öğrenci de, “Krizin sorumlularına öğrencilerin tokadı teğet geçmeyecek”, “Krizin faturasını öğrenciler ödemeyecek” yazılı pankartlarla destek verdi.

ADIYAMAN

Adıyaman’da TMMOB yoğun yağmur altında Demokrasi Parkında bir basın açıklaması yaptı.Yağmur nedeniyle gecikmeli başlayan açıklamayı Adıyaman Şube Sekreteri  Ali Gır okudu.

 

ANTALYA

Antalya’da Kışlahan Meydanında yapılan açıklamaya mimar ve mühendislerin yanı sıra DİSK, KESK’ bağlı sendika yöneticileri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. EMO’nun Antalya da yapılan olağanüstü genel kuruluna gelen delegeler de eyleme burada katıldılar.

 

AYDIN

Aydın’da ise TMMOB İl Binası önünde yapılan açıklamayı Metin Albeyoğlu okudu. TMMOB’nin basın açıklamasına Eğitim-Sen Aydın Şubesine bağlı sendika üyeleri de katılarak desteklerini verdiler.

 

ÇANAKKALE

Çanakkale’de de eylemlerin adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Eylemde konuşan TMMOB Çanakkale İl Koordinasyonu’ndan İlyas Acar, 2007 yılından itibaren Türkiye’de baş gösteren ekonomik durgunluğun, dünya çapındaki krizle birleşerek büyük ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurmaya başladığını belirtti.

 

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da  İl Koordinasyon Kurulu tarafından, Konukevi önünde yapılan açıklamada ise genel af talep edildi. Açıklamada “Başta Kürtler olmak üzere, kimliklerin ve dillerin tanındığı ve anayasal güvence altına alındığı, ayrımsız siyasi bir genel af ile demokratik yaşama katılımı sağlayacak düzenlemelerin yapıldığı toplumsal, siyasal ve yasal düzenlemeler derhal hayata geçirilmelidir” denildi.

 

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de yapılan eylemde konuşan TMMOB Eskişehir İKK Sekreteri Derya Özkar, “Üsttekine han hamam, alttakine din iman” düzeninin sürdürücüsü olan siyasi iktidarın, politikalarının ne anlama geldiğinin bir kez daha görüldüğünün altını çizdi.

 

KOCAELİ

Kocaeli’deki basın açıklmasını, İnsan Hakları Anıtı’ın önünde TMMOB İKK Sekreteri ve Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Yalçın Ergen okudu. Ergen açıklamada “Başta elektrik, doğalgaz, su ve telefona büyük zamlar yapan AKP’nin bu yılki doğalgaz zamları yüzde 82, elektrik zamları ise yüzde 57’ye ulaşmıştır. Bu zamlarla emekçiler, dar gelirliler ve yoksullar soğukta, karanlıkta kalacaktır. Hükümet bir taraftan da özelleştirmelere devam ederek, her şeyi sermayeye peşkeş çekmeyi ihmal etmemektedir.” dedi. İzgaz’ın satışının iptal edilmesi istenen pankart taşınan eyleme katılan yüzlerce kişi, “Kriziin faturası patronlara!” ve “Parasız eğtim, parasız sağlık” sloganları attı.

Eyleme TKP, ÖDP, EMEP, EHP, DTP, CHP, SHP, DSP, Yurtsever Cephe İşçi Birliği, Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri, Belediye-İş 1 ve 2 Nolu Şube, Birleşik Metal-İş, KESK Şubeler Platformu bünyesindeki sendikalar, Tuncelililer Derneği ve çok sayıda emek savunucusu kurum ve kişi katıldı.

 

MERSİN

Mersin İl Koordinasyon Kurulu (İKK) üyeleri, Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde bir araya geldi. Açıklamayı TMMOB İKK Sekreteri Kamer Gülbeyaz okudu.

 

SAMSUN

Samsun’da Süleymaniye Geçidi’nde toplanan TMMOB üyeleri, taleplerini içeren sloganlar atarak Uğur Mumcu Parkı’na kadar yürüdüler. TMMOB üyeleri adına burada açıklama yapan Samsun İKK Sekreteri Şükrü Kumbasar, AKP politikalarına dur demek için böyle bir eylem düzenlediklerini söyledi.

 

ZONGULDAK

Zonguldak’da da TMMOB bir basın açıklaması yaptı. Madenci Anıtı önünde yapılan açıklamaya mühendisler ve bazı sendikaların başkanları ve üyeleri de katıldı.

Açıklamayı Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Atıf Mete okudu.

TMMOB üyeleri Antep, Antakya, Balıkesir, Batman, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Çorlu, Denizli, Edirne, Maraş, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Milas, Şanlıurfa, Tunceli, Van da da İKK’lar aracılığıyla eylemler yaptı.