TMMOB Sanayi Kongresi Yapıldı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına Makina Mühendisleri Odası tarafından 1963 yılından beri düzenlenen TMMOB Sanayi Kongrelerinin on yedincisi 11-12 Aralık 2009 tarihlerinde Ankara’da Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye Sanayinin Yeniden Yapılanması” ana temasıyla toplanan Kongrede, biri çerçeve sunum, biri forum olmak üzere toplam yedi oturumda dokuz sunum yapıldı. Kongreye MMO tarafından hazırlanan “Türkiye Sanayiinde Öncelikli Sektörler ve Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı” ile “Türkiye‘de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri” başlıklı iki rapor da sunuldu.

Kongrenin açılışında Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu tarafından çerçeve sunum yapıldı. Açılış oturumunun ardından gerçekleştirilen “Kriz Sürecinde Dünya Ekonomisi ve Yeni Eğilimler” oturumunda küresel krizde yeni güç dengeleri ve emperyalizm ile krizde teknolojinin rolü ve küresel kapitalizmin krizi konuları ele alındı. Prof. Dr. İzzettin Önder, Prof. Dr. Hacer Ansal ve Prof. Dr. İşaya Üşür’ün sunum yaptığı oturum EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen tarafından yönetildi.

ilk gün öğleden sonra gerçekleştirilen iki oturumda “Krizde Türkiye Sanayinin Durumu ve Geleceği” konusu ele alındı. Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun tarafından yönetilen oturumda Prof. Dr. Aziz Konukman, DPT‘den Rahmi Aşkın Türeli, Prof. Dr. Nesrin Sungur, Dr. Ercan Sarıdoğan; Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Günay tarafından yönetilen oturumda da Araştırmacı İktisatçı Mustafa Sönmez ve Prof. Dr. Çağlar Güven konuşmacı olarak yer aldılar.

Kongrenin ikinci gününde düzenlenen beşinci oturum İMO Yönetim Kurulu Başkanı H. Serdar Harp tarafından yönetildi. Oturumda MMO tarafından Sanayi Kongresi 2009 için hazırlanan “Türkiye Sanayiinde Öncelikli Sektörler ve Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı” ve “Türkiye‘de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri” başlıklı iki raporun sunumu yapıldı.

Prof. Dr. Bilsay Kuruç tarafından, 1961-1980 planlı dönem ve 1980-2008 planlı dönemden çıkışta Türkiye sanayinin öyküsünün  irdelendiği “Planlama Olgusu ve Türkiye Sanayinin Öyküsü” başlıklı oturum ise HKMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fahri Özten tarafından yönetildi.

Kongre, MMO Sekreter Üyesi Ali Ekber Çakar‘ın yönettiği, tartışma ve önerilerin ele alındığı forumla sona erdi.

 

 politeknik.org.tr