TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu Tamamlandı

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu’nda karar önergelerinin görüşülememesi üzerine alınan karar gereği gerçekleştirilen TMMOB 41. Olağanüstü Genel Kurulu, 25 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da tamamlandı.

Karar önergeleri ağırlıklı olarak geçen dönem gerçekleştirilen Ücretli İşsiz Mühendis Mimar Şehir Plancıları (MMŞP) Kurultayı ve Kadın MMŞP Kurultayı’nda alınan kararlardan oluşmuştu.

Kurultaylar, TMMOB’nin çalışmaları içerisinde ücretli çalışan, işsizliği yaşayan ve bunlara ek olarak cinsiyetleri sebebiyle ayrımcılığa uğrayan kadın meslektaşlara yönelik etkinlikleri içeren bir mücadele programının gerekliliğini gözler önüne sermişti. Ayrıca TMMOB içerisinde bu çalışmaları sahiplenen irade, kurultay çalışmalarının kitlesel bir biçimde karşılık bulmasıyla da etkisini her dönemkinden daha fazla hissettirmişti.

Bu iki dinamik eksenin en fazla hissedildiği dönem olmasına rağmen olağanüstü genel kurulda görüşmeye açılan tüm kararlar TMMOB’deki egemen anlayışın istediği yönde alındı.

Altı Oda başkanının ‘uygun’ gördüğü ve revize ederek ‘uygun’ hale getirdiği ve olağanüstü genel kurula sunduğu kurultay kararları dışında kurultayda karar haline dönüşmüş hiçbir önerge kabul edilmedi.

Kararları ‘uygun’ hale getirmek için çalışanlar…
Oda başkanlarının kurultay kararlarına ilişkin yaptığı çalışma, önergeler komisyonun karar önergelerine ilişkin ayrıntılı raporunun dağıtılarak her seferinde divan tarafından deklere edilmesi ve tüm kararların bu yönde alınması için görüşmelerde aktif kürsü kullanımı sergilenmesi bile TMMOB’deki tüm unsurların kurultayları ve kurultaylar altında yatan yenilenme talebini görmezden gelemeyeceğini göstermiş oldu.

Kararları üretenler ve daha güçlü bir TMMOB için mücadele programı önerenler…
Gerek kurultayların örgütlenme süreçlerinde gerekse TMMOB’deki çalışma zeminlerinde bu kararları üretenler olağanüstü genel kurulda dağınık ve parçalı bir görüntü vermiş olsalar da kararların bu şekliyle bile geçmiş olması, bu dağınıklığı örgütlü bir biçme sokup, TMMOB’de yenilenmiş bir mücadele programını hayata geçirme olanağı içeriyor.

Bütün bu sonuçlara vesile olan TMMOB 41. Olağanüstü Genel Kurulu’nun ikinci gününde kalemimize takılan notlar şu şekilde:

*Genel Kurul’un 2. günü de delegelerin yaklaşık 1/3’ünün katılımıyla yapıldı. İkinci gün çalışmaları karar önergelerinin 29. maddesinden başladı.

*Engelli mühendislerin sorunlarını ve çözüm önerilerini ortaya koyabilmek için çalıştay/sempozyum yapılması önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

*Bakanlık tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği” kavramının kullanılması ve TMMOB metinlerinde de bu şekilde yer almasına karşı, eskiden olduğu gibi “işçi sağlığı ve iş güvenliği” olarak kullanılması önergesine MMO Eski YK Başkanı Emin Koramaz “geçen genel kurulda bu yönde karar alınmıştı” diyerek tekrar karar alınmasına gerek olmadığı şeklinde itiraz etti. Delegelere söz hakkı verilmeden yapılan oylama sonucunda öneri gündemden çıkarıldı. Ancak, Emin Koramaz’ın uzun süre başkanlık yaptığı odanın bu konuda yapmakta olduğu etkinliğin adının “İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi” olması, aslında MMO’nun geçen TMMOB Genel Kurulu kararına aldırmadığının göstergesiydi.

*İkinci günün gündeminde yer alan Ücretli ve İşsiz Mühendisler Kurultayı ile ilgili karar önergeleri de reddedildi.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevcut sorunlara ve TMMOB’nin bu alandaki yetersiz müdahalesine dikkat çekilerek “İSG Alanında TMMOB Politikalarının Belirlenmesi” konulu bir çalıştay düzenlenmesi önerisi de oyçokluğuyla reddedildi.

*Kürt halkının seçilmiş temsilcilerine karşı 2009 yılında yapılan operasyon sonucunda çok sayıda insanın hala tutuklu olmasına karşı verilen önerge oybirliğiyle kabul edildi.

*TMMOB adındaki “Türk” sözcüğünün yerine “Türkiye” sözcüğünün kullanılması ve bu konuda yasal sürecin tamamlanması için verilen önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Önergenin görüşülmesi sırasında ismin “Türk” olarak kalmasını savunan bir delegenin yaptığı konuşmada Mustafa Suphi’den “Türkçülüğün ideolojisini yazan kişi” olarak sözederek, Mustafa Suphi’yi Namık Kemal ve Yusuf Akçura ile aynı doğrultuda anması ise sapla samanın karıştırılmasının bir yansımasıydı.

*Barajlara ilişkin olarak hazırlanan ÇED mevzuatına uygunluğu değerlendirecek mekanizmalarda gözlemci bulundurmak için çalışma yapılması önerisi oybirliğiyle kabul edildi.
1998’de yapılan Demokrasi Kurultayı kararlarına sahip çıkılması ve yeni bir Demokrasi Kurultayı yapılması önerisi kabul edildi.

*EMO Genel Kurulu’nda alınan 16 kararın sunulduğu karar önergesinin 13 alt maddesi başka maddelerde görüşüldüğü için gündemden çıkarıldı. Geriye kalan üç önergeden İKK’lar bünyesinde hukuk birimi oluşturulması, dört yılda bir profil araştırması yapılması ve Kadın Kurultayı sonuçlarıyla ilgili öneriler de topluca reddedildi. Bu önerilerin görüşülmesi sırasında Kaya Güvenç 2006-2007 yıllarında gerçekleştirilerek 2009 yılında yayınlanan Profil Araştırması sonuçlarına hiç ilgi gösterilmemesini eleştirdi.

*Kadın Mühendis Mimar Şehir Plancıları Kurultayı Kararları da kabul edilmedi. Bu kararlardan da altı Oda başkanının seçtikleri karar haline dönüştü. Kadınlar ile ilgili kararlar görüşülürken MMO delegesi olan Emin Koramaz’ın TMMOB’deki kadın çalışmasını sağ sapma olarak nitelemesi büyük tepki topladı. Kadın kurultayı kararları bir bir reddedilirken ŞPO’dan bir kadın delegenin kadın kurultayı kararlarına ilişkin aleyhte ifadeler içeren fakat lehte olan ironi dolu konuşması kadınlar ve kadın kurultayı kararlarını sahiplenenlerin yoğun alkışlarına vesile oldu. Bu konuşmanın kadın kurultayı kararlarına red oyu verenler tarafından oldukça geç anlaşılması da genel kurul salonunda gerilimi bir an için düşüren gülüşmelere vesile oldu. Kadın delegeler önergelerinin bir bir reddedilmesi üzerine görüşmeler henüz sonlanmadan salonu terk etti.

*Kürt sorununun çözümüne yönelik çalışmalar yapmak için TMMOB’ye önerilen önergelere hitaben kürsüden ırkçı ve faşizan konuşmalar yapılması ve ilgisi olmayan bir önergede bu yönde bir bildirinin okunması alkışlı protestolara yol açtı.  

 

politeknik.org.tr