TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu 24-25 Eylül’de Ankara’da Toplanıyor

TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu 24-25 Eylül 2010 tarihlerinde Saat 09:00’da Kocatepe Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda Kocatepe-Ankara’da toplanacak.

 14-15 ekim 2009 da gerçekleştirilen  Ücretli işsiz mühendisler,mimarlar ve şehir plancıları kurultayı ile, 21-22 kasım 2009 da gerçekleştirilen kadın mühendis mimar ve şehir plancıları kurultayı kararları da  genel kurulda görüşülecek karar önerileri arasında .

İki gün boyunca 800’e varan delegenin katılımı ile Tmmob’nin son dönemde gerçekleştirdiği en yüksek katılımlı etkinliği olanÜcretli İşsiz Mühendis Mimar Şehir plancıları Kurultayda; Tmmob üyelerinin %80 ‘nini oluşturan ücretli çalışan ve işsiz mühendis mimar ve şehir plancılarının sorunlarının tartışılmış ve çözüm önerileri karara bağlanmıştı.Çalışma hayatındaki ayrıcalıklarının yitiren mühendislerin sorunlarını tmmob örgütlülüğünün merkezine taşıması açısından kritik öneme sahipdi.

Tmmob tarihinde ilk defa gerçekleştirilen kadın Mühendis Mimar ve şehir plancıları Kurultayı’da; kadın mühendislerin yaşadığı sorunların tartışıldığı ve Tmmob içerisinde  kadın örgütlüğünün ilerletilmesi açısından mekanizmaların tariflendiği önemli bir kurultay olarak son dönem çalışmaları arasında öne çıkmıştı.  

Ücretli işsiz mühendisler mimar ve şehir plancıları kurultayı ve kadın mühendis mimar şehir plancıları kurultayının kararlarına sahip çıkmak için Tmmob üyelerini 24-25 eylül 2010 ‘da yapılacak Olağanüstü Genel Kurula davet ediyoruz.

Tmmob 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu aşağıdaki gündem ile toplanacaktır.

GÜNDEM
1. Açılış ve Divan Seçimleri,
2. Saygı Duruşu
3. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açış Konuşması,
4. 41.Olağan Genel Kurul Kararlar Komisyonu raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması

politeknik.org.tr