TMMOB: “OHAL değil, demokrasi istiyoruz”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, her zaman darbelere karşı olmuş, demokrasinin vazgeçilmez olduğuna inanmıştır.

15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen askeri darbe girişimi de Birliğimiz tarafından şiddetle kınanmıştır.

Ancak, darbe sonrası gidişat ayrıca endişe vericidir. Darbeyi fırsata çevirip, bir sivil darbe yapılması, rejimin daha da otoriterleştirilmesi kabul edilemez. Darbe girişimi, başkanlık yoluna giden bir fırsat olarak görülmemelidir.

Darbeyi gerekçe gösterip, halkın egemenliğini kısıtlayacak, hukuku geri plana atacak “olağanüstü hal” gibi uygulamalara başvurulmasını doğru bulmuyoruz.

Bakanlar Kurulu’nun OHAL ilanı sivil darbe ile Başkanlık sisteminin Başkomutanlık adı altında uygulanması, kurumsallaştırılması anlamına gelmektedir. OHAL ile Meclis devre dışı bırakılmakta, hukuk askıya alınmakta ve tüm yönetim KHK’lara dayanarak Cumhurbaşkanına verilmektedir.

Darbe girişimi sonrası gerekli soruşturma ve araştırma süreçleri gerçekleştirilmeden, hukukun temel ilkeleri gözetilmeden yapılan kamudan görev almaların cadı avına dönüştürülmesinden endişe duymaktayız.

Darbeciler demokratik hukuk devleti ölçütlerine göre yargılanmalıdır. Gündeme getirilen “idam” gibi insanlık dışı bir cezanın tartışılması yerine hukukun üstünlüğü tesis edilmelidir.

Ülkemizin 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana içine çekilmeye çalışıldığı karanlık girdaptan çıkışı OHAL uygulamalarıyla değil, daha fazla demokrasi, laiklik, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, yargıda bağımsızlığın sağlanması, evrensel hukuk ve adaletin tesisiyle mümkündür.

TMMOB’nin demokratik, özgür ve laik bir Türkiye için emek ve demokrasi örgütleriyle ortak mücadelesi sürecektir.

Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Bağımsız, Demokratik Türkiye!..

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı