TMMOB Öğrenci Kentsel Dönüşüm Zirvesi’ni protesto etti
Spread the love

TMMOB Öğrenci, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) düzenlenen Kentsel Dönüşüm Zirvesini protesto etti.

TMMOB Öğrenci, YTÜ Yıldız Yerleşkesi’nde bugün (13 Aralık) düzenlenen, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da katıldığı 2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi’ni protesto etti. Rant ve talanın torba yasalarla derinleştirildiği bu dönemde etkinliğin manidar olduğunu açıklayan mühendislik, mimarlık ve planlama öğrencileri, etkinliğin gerçekleştirildiği Oditoryum binası önünde basın açıklaması yaptı.

Halkın barınma hakkı ayakkabı kutularına sığdırmak istiyorlar

TMMOB Öğrenci yaptığı basın açıklamasında; AKP’nin, halkın yaşam alanlarını, mahalleleri, ormanları, zeytinlikleri para kazanılacak arsalar olarak gördüğünü, kentsel dönüşümün tek hedefinin rantiye olduğunu belirtti. Öğrenciler açıklamada “Bugün bu Kentsel Dönüşüm Zirvesi etkinliğinin ikincisi düzenleniyor. Düzenlenen etkinlikte gecekondularda yaşamak zorunda kalan, ağır kira yükleri altında ezilen ve her geçen gün daha da mülksüzleştirilen halk ile adeta dalga geçer gibi, mahallelerin, acil durum toplanma alanlarının, parkların, kentsel dönüşüm adıyla inşaat şirketleri başta olmak üzere zengin tekellere nasıl hediye edileceğini tartışıyorlar. Etkinliğe davet edilen Çevre ve Şehircilik Bakanı, belediye başkanları tam olarak da yaşadığımız yerlerin bizden nasıl sinsice alınıp, zenginliğe doymayan aç sermayedarların cebine daha fazla para olarak gireceğinin hesaplarını yapmak için buradalar.” ifadelerini kullandı.

‘Yeni Türkiye’nin yıkım çetesi

TMMOB Öğrenci, halk için yıkım ve talan anlamına gelen bu etkinliğinin üniversitede Rektör onayı ve katılımıyla yapılıyor olmasının AKP’nin ‘Yeni Türkiyesi’nde bilimin, mühendisliğin ne ifade ettiğini gösterdiğini söyledi. Mühendislik öğrencileri “Meslek yeminine riayet etmeyen mühendisler, gerici gazeteciler kendi aralarında karar vermeye çalışıyorlar. Yaratacakları yıkımı Ankara’da yasallaştırmaya çalıştıkları gibi bunun gibi etkinliklerle de meşrulaştırmaya çalışıyorlar. İçerideki yandaş mühendislerle “Yeni Türkiye’nin” piyasa için dönüştürülmüş, ticarileştirilmiş ve zenginlere üç kuruşa hediye edilmiş meydanlarını, sokaklarını, mahallelerini nasıl kuracaklarını tartışıyorlar. İşte bunların istediği mühendislik anlayışı budur. İşte bunların istediği üniversite, bugün YTÜ’de nasılsa, İsmail Yüksek gibi rektörlerin, zenginlere yol yordam gösteren üniversite modelidir.” ifadelerini kullandı.

Halkın mühendisleri olacağız

TMMOB Öğrenci, üniversitelerde halk düşmanı her etkinliğin, buluşmanın karşısında olacaklarını belirterek “Halkın mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olacak öğrenciler olarak, ne bu yıkıma, ne üniversitelerimizin ve meslek alanımızın bu hainlerin istediği gibi sadece kendi ceplerini dolduracak şekilde şekillendirilmesine, ne de meslek örgütümüzün bu uğurda tasfiyesine izin vermeyeceğiz. Kendini halkına karşı sorumlu hisseden başta meslektaşlarımız olmak üzere herkesi Kentsel Dönüşüm Zirvesi gibi etkinliklerle halkına ihanet etmekten kaçınmaya ve bu etkinliği protesto etmeye çağırıyoruz.” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

TMMOB Öğrenci’nin basın açıklaması metni şöyle:

Basına ve kamuoyuna,

AKP iktidarı, ülke ekonomisinin içinde olduğu dengesizliği ve darboğazı atlatabilmek için gözünü halkın yaşadığı mahellelere, ormanlara hatta zeytinliklere dikiyor. Yerel yönetimleri eliyle halkın yaşam alanlarını kentsel dönüşüm adı altına rantiyeye çevirip mahalleleri yıkıma uğratırken; Ankara’da çıkardığı yasa ve kararnamelerle bu yıkımın yasallaştırmaya çalışıyor. Gözünü rant hırsı bürümüş yöneticiler, yaratacakları yıkımın önünde duran tüm engelleri de tasfiye etmenin yolunu arıyor. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının halktan yana örgütü TMMOB’yi de tam olarak bu sebeple çıkardığı yasalarla etkisizleştirmeye çalışıyor. Çünkü TMMOB açtığı davalarla, hazırladığı raporlarla, yürüttüğü mücadeleyle bu rantiyeci hırsızların tekerine çomak sokuyor, halkın barınma hakkını, doğayı, yaşamı tüm gücüyle savunuyor.

Bugün bu Kentsel Dönüşüm Zirvesi etkinliğinin ikincisi düzenleniyor. Düzenlenen etkinlikte gecekondularda yaşamak zorunda kalan, ağır kira yükleri altında ezilen ve her geçen gün daha da mülksüzleştirilen halk ile adeta dalga geçer gibi, mahallelerin, acil durum toplanma alanlarının, parkların, kentsel dönüşüm adıyla inşaat şirketleri başta olmak üzere zengin tekellere nasıl hediye edileceğini tartışıyorlar. Etkinliğe davet edilen Çevre ve Şehircilik Bakanı, belediye başkanları tam olarak da yaşadığımız yerlerin bizden nasıl sinsice alınıp, zenginliğe doymayan aç sermayedarların cebine daha fazla para olarak gireceğinin hesaplarını yapmak için buradalar. Sözde halkı temsil ettiğini söyleyen bu şahıslar açıkça halka ihanet etmektedirler. Bunların kamu çıkarından anladıkları, ortak toplumsal çıkarlarımız değil, memleketin sayılı zenginlerinin cepleri ve kendilerinin ayakkabı kutularıdır.

İçeride halkın yaşadığı yerler hakkında; bu hainlerle birlikte, ettikleri meslek yeminine riayet etmeyen mühendisler, gerici gazeteciler kendi aralarında karar vermeye çalışıyorlar. Yaratacakları yıkımı Ankara’da yasallaştırmaya çalıştıkları gibi bunun gibi etkinliklerle de meşrulaştırmaya çalışıyorlar. İçerideki yandaş mühendislerle “Yeni Türkiye’nin” piyasa için dönüştürülmüş, ticarileştirilmiş ve zenginlere üç kuruşa hediye edilmiş meydanlarını, sokaklarını, mahallelerini nasıl kuracaklarını tartışıyorlar. İşte bunların istediği mühendislik anlayışı budur. İşte bunların istediği üniversite, bugün YTÜ’de nasılsa, İsmail Yüksek gibi rektörlerin, zenginlere yol yordam gösteren üniversite modelidir.

Bizler halkın mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olacak öğrenciler olarak, ne bu yıkıma, ne üniversitelerimizin ve meslek alanımızın bu hainlerin istediği gibi sadece kendi ceplerini dolduracak şekilde şekillendirilmesine, ne de meslek örgütümüzün bu uğurda tasfiyesine izin vermeyeceğiz. Kendini halkına karşı sorumlu hisseden başta meslektaşlarımız olmak üzere herkesi Kentsel Dönüşüm Zirvesi gibi etkinliklerle halkına ihanet etmekten kaçınmaya ve bu etkinliği protesto etmeye çağırıyoruz.

Yaşasın halk için mühendislik ve şehircilik!

TMMOB Öğrenci

politeknik.org.tr

 


Spread the love