TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu (2007) – Bildiriler Kitabı

22-23 Eylül 2007’de Yıldız Teknik Übiversitesi Oditoryumunda “TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu” yapılmıştı. 14-15 Kasım 2009’da İstanbul’da yapılacak olan TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Kurulrtayı’nın önceli sayılan Sempozyum’un  açılış konuşmalarını da içeren Bildiriler Kitabı’na pdf formatında ulaşmak için tıklayınız.