MMO: ” Yoksullara Elektrik ve Doğalgaz Desteği Sağlanmalı “

Bu İktidar Döneminde Konutlarda Doğalgaz Fiyatı Yüzde 208 Oranında Artmıştır. Son Bir Yıldaki Artış Oranı Yüzde 53,8`dir.
Elektrik ve Doğalgaza Yapılan Zamları Önümüzdeki Aylarda Yenileri İzleyecektir.
Temel Bir Hak Olan Enerjiden Yararlanma Olanağı Yoksul ve Düşük Gelirli Halk Kesimleri İçin Ortadan Kalkmaktadır.

Doğalgaza zam oranlarında rekor

 

“Enerji fiyatlarının artmadığı” gibi gerçek dışı ifadeleri sıkça kullanan bu iktidar döneminde doğalgaz fiyatları yüzde 208 oranında artmıştır. 2011 yılı Ekim ayı başında doğalgaz fiyatlarına yapılan yüzde 15`lik zammı, Nisan 2012`de yapılan ve konutlara yansıması yüzde 20 olan zam izlemiştir. 1 Ekim`de yapılan ve konutlar için yüzde 11,48 oranında olan zamla, son on üç ayda yapılan zamlar toplamda yüzde 53,8`e varmıştır.

Doğalgaz Fiyat Artışları

Doğalgaz 2002 Ocak-2012 Ekim

% 208

Doğalgaz 2011 Eylül-2012 Ekim

 % 53,8

Doğalgaz, elektrik ve bu iki enerjiyi kullanan sektör ürünlerine yeni zamlar kapıda
Konutlarda doğalgaz metreküp fiyatı Ankara`da 1.06 TL, İstanbul`da 1.08 TL düzeyine gelmiştir. Önümüzdeki aylarda gündeme gelecek yeni zamlarla doğalgaz fiyatları daha da artacaktır. Doğalgaz fiyatları, bazı illerde dağıtım şirketlerinin birim hizmet ve amortisman bedellerinde uygulayacakları artışlar nedeniyle de yükselecektir.

Elektrik fiyatlarına son yapılan yüzde 10`u aşan zamla 2008 başından bu yana konutlarda artış yüzde 120‘ye varmıştır. Elektrik üretiminin yarısına yakın bölümünün doğalgaza dayalı olması nedeniyle, 1 Ekimde yapılan doğalgaz zamları, elektrik fiyatlarına da yansıyacaktır. Önümüzdeki aylarda elektrik fiyatlarına yeni zamlar gelmesi söz konusudur. Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar, bu iki enerji girdisini kullanan tüm sektörlerde yeni fiyat artışlarına da neden olacak ve enflasyonu artıracaktır.

Bir ailenin aylık toplam enerji faturası asgari ücretin üçte birine yakın
Yükselen fiyatlar sabit ve düşük gelirli halk kesimlerinin yaşamını daha da güçleştirecektir. Son zamlar sonrasında ayda 250 kwh elektrik tüketen bir ailenin elektrik faturası 90 TL, ferdi ısınma ile yıllık 1.500 m³ doğalgaz tüketileceği kabulüyle aylık ortalama doğalgaz faturası da 132,5 TL olmuştur. Bu durumdaki bir ailenin aylık enerji faturası 222,5 TL olacaktır. Bu rakam asgari ücretin yüzde 31,7‘sidir. Önümüzdeki aylarda yapılacak yeni zamlarla ailelerin enerji faturaları asgari ücretin üçte birini aşacaktır.

Elektrik üretimi doğalgaz ve ithal kömüre bağımlı olduğu sürece fiyatlar artacak
Elektrik üretiminde doğalgaz ve ithal kömüre bağımlılık azaltılmadığı ve yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmediği müddetçe fiyatlar artmaya devam edecektir.
2011 yılında 54 milyar dolar olan enerji girdileri ithalatının 2012`de 65–70 milyar dolar aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. Lisans alma aşamasındaki doğalgaz santrallerinin devreye girmesi ile doğalgaz ithalatı katlanacak, enerji girdileri ithalatı 100 milyar doları geçecektir. Bu nedenle enerjide dışa bağımlılığı daha da artıracak olan yeni doğalgaz santral projelerine lisans verilmemeli; lisans alan projelerden yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin lisansları iptal edilmelidir.

Düşük gelirli ailelere enerji yardımı yapılmalıdır
Hızla yükselen enerji fiyatları nedeniyle düşük gelirli grupların temel ve çağdaş bir insan hakkı olan enerjiden yararlanma olanaklarının yok olduğu göz önüne alınarak, hane halkı geliri belirli bir düzeyin altında kalan ailelere ayda 250 KWh, yılda 3 000 KWh elektrik ve yılda 1500 m³ doğalgaz kamu tarafından bedelsiz olarak sağlanmalıdır.

Enerji sektöründeki kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi durdurulmalı, bu kuruluşların çalışanların yönetim ve denetimde söz ve karar sahibi olduğu özerk bir yapıda, ülke ve halk yararına çalışmaları sağlanmalıdır.

KDV, ÖTV ve elektrik tarifeleri yeniden düzenlemelidir
Doğalgaz ve elektrikte KDV yüzde 18`den 1`e düşürülmeli, doğalgazdaki ÖTV kaldırılmalı, akaryakıt fiyatlarını yükselten ÖTV tutarları azaltılmalı, elektrik faturalarını artıran tarife düzenlemeleri iptal edilmelidir.

Siyasi iktidar çok adaletsiz bir uygulama olan dolaylı vergileri sürekli yükseltme politikalarından vazgeçmeli, kayıt dışı ekonomiyi denetim altına alarak gelirden alınan vergi tahsilatını artırmalıdır.

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı