TMMOB İstanbul Kadın Üyeleri Buluştu
Spread the love

TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu’nun düzenlediği TMMOB İstanbul kadın üye toplantısı 9 Ocak Pazar günü gerçekleşti.
 
Toplantı açılışında Kadın Komisyonu’nun kurulduğu günden bugüne süren çalışmalar sunuldu. Sunumun ardından moderatörlüğünü mimar Aynur Savaş Uluğtuğ’un yaptığı komisyon çalışma programı ve bu dönem 2.’si düzenlenecek olan TMMOB Kadın MÜhendis, Mimar ve Şehir Plancıları(MMŞP) Kurultayı’na ilişkin görüş ve önerilerin konuşulduğu forum kısmına geçildi.
Birinci kurultayda alınan kararlar içinden TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu’nda karar altına alınanlar hakkında bilgilendirmenin de yapıldığı toplantıda ikinci kurultayın düzenleme kurulunun kurultayın nasıl düzenleneceğine ilişkin aldığı kararlar tartışıldı ve düzenleme kuruluna sunmak üzere çeşitli öneriler oluşturuldu. 
Ağırlıklı olarak düzenleme kurulunun kurultayın delegasyon sistemiyle ilgili aldığı karar eleştirilirken ikinci kurultay örgütlenmesi sırasında yerel kurultaylara katılan tüm TMMOB üyelerinin kurultay delegesi olması görüşü oluştu. Ayrıca kurultay  gündem maddelerinin bir önceki kurultay gündem maddeleriyle aynı olması TMMOB’daki kadın çalışmaları açısından ilerletici bulunmazken, güncel tartışmalar göz önünde bulundurularak kadın ve şiddet, torba yasa ve kadın emeği, gericileşme ve kadın, toplumsal mücadele ve kadın, birinci kurultay kararları ile ilgili değerlendirmeler içerikli yeni konu başlıkları oluşturuldu.
50’ye yakın kadın üyenin katıldığı toplantı, periyodik olarak üç ayda bir toplanma kararının alınmasıyla sonlandı.
 
politeknik.org.tr
 

Spread the love