TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu: “Özel istihdam büroları yasası geri çekilsin”

Kamuoyunda ‘kiralık işçilik yasası’ olarak bilinen İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşmeleri, dün itibariyle TBMM Genel Kurulu’nda başladı.

TBMM özel istihdam büroları aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurulmasının yasalaşmasını hedefliyor. Kamuoyuna güvenceli esneklik adı altında servis edilen ve kiralık işçilik olarak bilinen bu tasarı tüm çalışanlar için büyük bir tehlikeyi barındırıyor.

Tasarının her ne kadar kadın işçileri, ev içi emeği ve tarım işçilerini gözetmek için hazırlandığı ifade edilse de gerçek bundan bir hayli uzakta. Gerçeklikte Özel İstihdam Büroları aracılığı ile işverenlerin asıl iş koluna dahil olan işler için de işçi kiralayabilecekleri temelini taşıyor. Yani geçmişte asıl işkolunu kapsamayan taşeron sistemi sınırsızlaştırılıyor. Böylelikle asıl işverenle hukuki bir bağı kalmayan işçiler istendiği anda işten çıkartılabilecek ve işçilerin örgütlenme hakları da fiilen ellerinden alınmış olacak.

Emek örgütlerinin şu ana dek yaptığı araştırmalar sonucunda tasarının yasalaşması halinde Türkiye’deki kayıtlı istihdamın yarısı kiralık işçilik olarak kullanılacak. Bu durumda işçiler her an işten çıkartılabilecek, kıdem tazminatlarını kullanmaları mümkün olmayacak. Yıllık izinlerin kullanımı ise hayale dönecek. Çalışanlar işveren tarafından kiralandıkları için keyfi işten çıkarmaların tüm zemini işverene sunulmuş olacak. Bunun sonucu olarak işçilerin sağlık sigortaları, gelirleri, SGK prim ödemeleri de düzenden arındırılacak. Her kiralanma aralığında işçiler devlete sağlık pirimini ödeyecek. Emeklilik hayal olacak. Ücretsiz fazla mesai ve mobbing uygulamalarında ciddi artışa da zemin hazırlayan uygulama sayesinde işveren İSİG ile ilişkili hususlarda da rahatlamış olacak.

Uygulama yalnızca mavi yakalı işçileri değil Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarını de aynı derecede ilgilendiriyor. Tüm çalışanların olduğu gibi Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının da iş güvencesi bu yasa ile ellerinden alınmış oluyor.

Sorunun gerçek çözümü için Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR’u çalışma kampı idare amirliği gibi davranmayı bırakıp çalışandan yana bir istihdam programı yaratmaya davet ediyoruz.

7 milyon işçiyi, yani kayıtlı istihdamın yarısını etkileyecek bu yasa tasarısı derhal meclis gündeminden çekilmelidir. Kiralık işçilik yasasına karşı, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak, başta DİSK olmak üzere tüm sendikalarla omuz omuza mücadele vereceğimizi, meslek örgütümüze üye mühendis, mimar ve şehir plancı ve tüm işçilerin mağdur olmaması için, kölelik yasası kayıtsız şartsız geri çekilene kadar mücadeleden yılmayacağımızı kamuoyuna bildiririz.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu