TMMOB İstanbul İKK: ‘Sorumlular hesap vermelidir’
Spread the love

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK), 3. Köprü V35 viyadüğünde yaşanan iş cinayeti üzerine bugün (11 Nisan) bir basın açıklaması yaptı.

İstanbul İKK, toplumsal yarardan, bilimsellikten ve uygulanabilirlikten uzak projelerin hem doğayı hem de işçileri yok ettiğini belirtirken, sorumluların hesap vermesi ve güvenli bir çalışma hayatı yaratılması adına sürecin takipçisi olduğunu vurguladı.

İstanbul İKK’nın açıklaması şöyle:

3. Köprü V35 Viyadüğünde yaşanan iş cinayetinin sorumluları hesap vermelidir. İş cinayetlerinin ve doğa katliamının sorumlusu AKP hükümetidir.

3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesini Reşadiye-Çamlık bağlantı yolu üzerindeki ICA Ortak Girişiminin yürütücüsü olduğu V35 viyadüğünde 5 Nisan 2014 günü saat 20:50 sularında gerçekleşen iş cinayetini incelemek üzere şantiye alanına giden Meslek Odaları temsilcilerinin yaptığı inceleme üzerine yaşanan iş cinayeti ve sebepleri şu şekilde gözlenmiştir;

Beton dökümü işlemi yapılan 7 numaralı kuzey ayağında başlık kirişini destekleyen iskelenin çökmesi sonucu başlık kirişinin üzerinde çalışma yapan Kahraman Baltaoğlu, Yaşar Bulut ve Lütfü Bulut adlı 3 işçi 25 metre yükseklikten düşerek yaşamlarını yitirmişlerdir. Söz konusu ayakta iskele ile desteklemiş olan başlık kirişinin beton döküm işleminin tamamlanmasından sonra, çalışanların beton üzerinde “sıvama işlemini” yaptıkları belirtilmiştir.

– Şantiyenin iş güvenliği çalışmaları taşere edilmiştir. Burada hem işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışanlarının emekleri sömürülmekte hem de şantiye alanında işçiler ve proje için güvenli çalışma koşulları engellenmektedir.Bu iş cinayetinin asıl sorumluları 3. Boğaz Köprüsü inşaatını seçim yatırımı olarak görüp bilimsellikten ve uygulanabilirlikten uzak “yaptım-oldu” mantığı ile projelendiren “hızlı” AKP Hükümetidir. Karşı olduğumuz 3. Boğaz Köprüsü inşaatında -veya tüm diğer çalışma alanlarında- taşeronlaşmanın ve sendikasızlaştırmanın yasal mevzuatlarla desteklenmesi ve korunması iş güvencesinin ortadan kaldırılmasının doğal sonucu bu iş cinayetinde tekrar karşımıza çıkmıştır. Söz konusu projede taşeron yapıları incelersek;

–  Başlık kirişi üzerinde çökme ihtimali olmayan merkez bölgede oluşturulabilecek olan askı-paraşüt sistemi ile çalışanların olası iskele çökmesi durumlarında düşmesini engelleyecek bir uygulama görülmemiştir,

– Yapılan incelemede iskele kurulumu işlemleri taşeron firmalar üzerinden gerçekleştirilmiş olup taşeron firmalar arasında yeterli koordinasyonun da sağlanmadığı gözlemlenmiştir – Sorumluluklar parçalanarak sorumlu bulunamaz hale getirilmesi proje yönetimi tarafından bilinçli olarak uygulanmıştır- ayrıca iskelenin son kontrolünün bağımsız denetleme kurumlarınca yapılması sağlanmamıştır,

Son yıllarda çalışma yaşamının denetiminin piyasalaştırılması ve taşeronlaşmanın yaygınlaşması sonucunda iş cinayetleri hızla artmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise “Emek” mahallesinde ikamet etmekte fakat sermayeye hizmet vermektedir. 3. Köprü inşaatında yaşanan iş cinayetini denetlemek için olaydan tam 4 gün sonra müfettiş göndermeleri, iş cinayetlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bakış açısını bir kez daha göstermiştir.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak bir kez daha sesleniyoruz; Çalışma yaşamını katılımcı ve demokratik bir yaklaşımla, her kademedeki emekçinin sigortasız ve güvencesiz bırakılmasını önleyerek, sendikasızlaştırmayı değil sendikalı olmayı özendirerek, kayıt dışı çalıştırmayı engelleyerek, insanca bir yaşamı sürdürecek ücretle çalışılmasını sağlayarak düzenleyin.

Bizler, piyasalaştırılmış değil insan odaklı bir işçi sağlığı ve iş güvenliği yasasının takipçisi olacağız.

Düşük maliyet ve daha fazla kar uğruna insanlar ölmesin. Doğa katledilmesin.

İş cinayetleri kader değildir!

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU  

politeknik.org.tr


Spread the love