TMMOB Danışma Kurulu Toplantısı İvme Grubunun Müdahalesi Nedeniyle Yapılamadı

TMMOB 40. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı açılıştan kısa bir süre sonra iptal edildi.

10 Ekim 2009 Cumartesi günü saat 10.30’da TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı’nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda katılım oldukça yoğundu.  Mehmet Soğancı açılış konuşmasında; önce TMMOB’nin yapmış olduğu çalışmaları aktardı, daha sonra da ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.   Açılış konuşmasının ardından sıra ile Oda Yönetim Kurulları Başkanlarına söz verilmeye başlandı.

MMO YK Başkanı Emin Koramaz ve İMO YK Başkanı Serdar Harp’ın konuşmalarının ardından salonda bulunan İvme Dergisi grubundan katılımcılar MMO Başkanı Emin Koromaz’ın ; İvme dergisinin TMMOB önünde sürdürdüğü eyleme ilişkin eleştirilerinden dolayı  kendilerine cevap hakkı doğduğunu gerekçe göstererek  ve usüle ilişkin söz istediklerini ifade ettiler. Bu talepler üzerine TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı  Oda YK Başkanlarının konuşmalarının ardından danışma kurulu üyelerinin tamamına söz verileceğini ifade ederek sözü konuşmasını yapmak üzere EMO YK Başkanı Musa Çeçen’e bıraktı. Çeçen’in kürsüde yerini almasının ardından İvme Dergisi grubundan katılımcıların itirazları salondan yükselttikleri konuşmalarla beraber alkışlı protestoya dönüştü. Konuşmasını yapamayan EMO YK Başkanı Musa Çeçen yapılan eyleme ilşkin olumsuz eleştirilerini ifade ederek kürsüden ayrıldı.  İvme Dergisi grubunun alkışlı protestosu sürerken konuşmasını yapmak üzere ŞPO YK Başkanı Tarık Şengül kürsüye davet edildi. Eylemin hala sürmesi üzerine Şengül de yapılan eyleme ilişkin karşı tavrını ifade ederek kürsüden ayrıldı. İvme grubunun konuşma talebinin kürsüdeki diğer konuşmacıları engelleyici bir biçim alması sebebiyle toplantıya ara verildi.

Aranın ardından toplantıya Oda YK Başkanlarına söz verilerek devam edilmesiyle birlikte İvme Dergisi salondan sözlü itirazlarını yükseltmeye devam etti. Konuşmasını yapmak üzere yeniden kürsüde bulunan ŞPO YK Başkanı Tarık Şengül bir kere daha kürsüden sürdürülen eylemlere karşı tavrını açıkladı. TMMOB Danışma Kurulu toplantısı için gelen diğer katılımcıların da İvme Dergisi grubunun tutumuna yönelik alkışlı protestoları başladı. Durumun bu şekilde uzaması üzerineTMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı, Danışma Kurulu toplantısının bu şekilde yapılamayacağını ifade ederek toplantıyı iptal ettiğini açıkladı.

TMMOB tarihinde ilk defa, toplanılıp gerçekleştirilemeyen Danışma Kurulu toplantısı, kriz, ülke gündemi, yakın bir gelecekte gerçekleştirelecek olan önemli TMMOB kurultayları sebebiyle büyük öneme sahipti.

 

politeknik.org.tr