TMMOB 43. Genel Kurul’da ikinci gün: Eleştiriler ve “eleştiremezsiniz” diyenler

TMMOB Genel Kurulu’nda ikinci gün çalışma raporu üzerine görüş ve öneriler içeren konuşmalarla tamamlandı.

Farklı meslek odalarından delegelerin söz aldığı gündem maddesi genel olarak mevcut dönemde yapılanların eksikliğine yönelik konuşmalar ve buna karşı TMMOB’ye yönelik eleştiri yapılmaması ya da eksikliklerden TMMOB Yönetim Kurulu’nun sorumlu tutulmaması gerektiğine dair alınan sözlerle geçti. Soma konularında izlenilen çizgi, Haziran İsyanı sürecinde TMMOB’nın yapamadıkları ve bu isyanın tarihlerine denk getirilen genel kurul tarihleri en çok eleştiri alan konular oldu.

Soma Katliamının yaşandığı gün 24 oda başkanının, TMMOB Yönetim Kurulu ile toplantıdayken yaşanmasına rağmen, sadece Maden Mühendisleri odasının toplantıdan çıkıp Soma’ya hareket etmesi ve TMMOB’nin böylesi büyük bir katliam karşısında birlik olarak sürece müdahil olamaması konusunda eleştiriler sunuldu. Teknik bilgi ve tecrübesiyle böylesi bir sürecin ana aktörü olması gereken TMMOB’nin bu görevi yerine getirememesindeki atıllık dile getirildi.

Haziran İsyanı sürecinde binlerce mühendis, mimar ve şehir plancı sokakta mücadele ederken TMMOB’nin onların yanında yer alamaması, süreç boyunca görev alan TMMOB üyelerinin çabalarına rağmen, birlik olarak etkin bir pozisyon alınmaması bir başka eleştiri konusu oldu. Genel Kurul tarihlerinin Haziran isyanın yaşandığı tarihlerde yapılmaması, TMMOB delegelerinin genel kurul yapmak yerinde sokakta mühendis, mimar ve şehir plancıların yanında olması gerektiği de birçok üye tarafından vurgulandı.

Çeşitli odalar tarafından fiilen delinen ancak birçok oda tarafından halen uygulanması sürdürülen 10 yıldır mühendis, mimar ve şehir plancı olamayanların TMMOB delegesi olamaması yönündeki uygulamalaya yönelik birçok delege de itirazını beyan etti. Genç ve kadın üylere öncelik tanınması gerektiğini belirtti.

TMMOB’nin eksikliklerini önümüzdeki süreçte daha ileriye gitmesini amaçlayan için sunulan eleştirilerine, özellikle geçmiş ve şimdiki dönem oda yöneim kurullarında bulunan delegeler oldukça sert bir üslüpla karşı çıkarak TMMOB’nin yapabileceğinin bu kadar olabileceğini beyan ettiler. Yönetim Kurulu ya da YK Başkanı Soğancı’ya eleştiri yapmanın kimsenin haddi olmadığına yönelik ifadeler salondan tepki çekti.

Yapılan eleştirilere karşılık konularla alakalı olmayan TMMOB Öğrenci Evi hakkında yapılan övgülerin dozunu aşmasına bir delegenin “Öğrenci evi yapılması gündem yapılarak, yapılmayanları konuşmamak anlaşılabilir bir durum değildir. Gelecek dönem seçilecek yönetim kuruluna önerim, bir de huzur evi yapmasıdır” demesi üzerine ise salondan kahkahalar yükseldi.

İlk güne oranla biraz daha kalabalıklaşan, olağan seyrinden biraz da olsa sıyrılan genel kurul, liste tartışmalarına başlanmasıyla devam etti. EMO İstanbul Şube delegesi Pınar Hocaoğulları’nın nasıl bir TMMOB olması gerektiğini özetleyen konuşmasında, TMMOB’yi daha ileriye taşıyabilecek bir çaba içerisinde bulunan delegelerin bulunduğunu duyurarak, tüm delegeleri bu çabanın büyütülmesi için desteğe çağırdı.

politeknik.org.tr