TMMOB 2022 yılı mühendis, mimar, şehir plancıları asgari ücretini belirledi

TMMOB mühendis, mimar, şehir plancılarının 2022 yılı asgari ücretini 7850 TL brüt olarak belirledi.

TMMOB Yönetim Kurulu, mühendis, mimar, şehir plancılarının 2022 yılı asgari ücretini belirledi. TMMOB, 20 Aralık 2021’de düzenlediği yönetim kurulu toplantısında mühendis asgari ücretini 2022 yılı için brüt 7850 TL olarak kararlaştırdı.

Brüt 7850 TL şeklinde belirlenen asgari ücret aylık yaklaşık 6108 TL* net ücrete karşılık geliyor.

Maaşlar eridi, mühendisler, mimarlar, plancılar yoksullaştı

Ekonomik kriz, pandemi şartları ve döviz artışıyla temel yaşamsal ihtiyaçlara yönelik 2-3 katına varan kesintisiz zamlar alım gücünü de hızla düşürdü. Türkiye çok ucuz emek ülkesine dönerken, emeğiyle geçinenler yoksullaştı. Bu koşullara rağmen TMMOB, 2021 yılında brüt 5750 TL olan mühendis, mimar, şehir plancıları asgari ücretine sadece yüzde 36,5’lik bir artış yaptı.

TMMOB’den yapılan açıklama

Mühendislerin talebi en az 6500 net

Asgari ücretin ortalama ücrete döndüğü şartlarda yoksullaşmayı yakından hisseden mühendislerin, mimarların, plancıların çalışma yaşamındaki alt sınır ücretini belirleyen TMMOB, üyelerinin, meslektaşlarının beklentilerini karşılayamadı. Politeknik’in 2022 yılı asgari ücret anketine katılan mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının yüzde 75,33’ü mühendis asgari ücretinin net 6500 TL ve üzerinde olması gerektiğini belirtmişti.

Mühendisler 2022 yılı asgari ücretini belirledi
politeknik.org.tr

*Hesaplama, maaşlardaki yeni çıkan vergi düzenlemesine göre yapılmıştır.