TMMOB 2020 yılı mühendis, mimar, plancı asgari ücretini belirledi

TMMOB mühendis, mimar, şehir plancılarının 2020 yılı asgari ücretini 5000 TL brüt olarak belirledi.

TMMOB Yönetim Kurulu, mühendis, mimar, şehir plancılarının 2020 yılı asgari ücretini belirledi. TMMOB, 22 Kasım’da düzenlediği yönetim kurulu toplantısında mühendis asgari ücretini 2020 yılı için brüt 5000 TL olarak kararlaştırdı.

2020 yılı için 5000 TL brüt belirlenen asgari ücret aylık yaklaşık 3565 TL net ücrete karşılık geliyor.

Temel giderler katlandı, artış %11’de kaldı

Ekonomik krizin ağır koşullarında temel yaşamsal giderlerin katlandığı, artan vergi yükleriyle/kesintileriyle ücretlerin fazlaca erozyona uğradığı bir yılın ardından, TMMOB’nin 2019 yılında 4500 brüt olan asgari ücrette yaptığı artış yüzde 11’de kaldı.

Asgari ücret çalışma yaşamında mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının alt sınır ücretini belirliyor. Bu tanımdan yola çıkarsak artan işsizliğin düşük ücretle çalıştırma baskısına dönüştürüldüğü, gıda, ulaşım, barınma, giyim vb. fiyatlarında astronomik artışların yapıldığı bir dönemde TMMOB meslektaşlarının asgari geçim şartları gözetmek zorunda.

Mühendislerin talebi en az 4500 net

Politeknik’in 2020 yılı asgari ücret anketine katılan 613 mühendis, mimar, şehir plancısının yüzde 42’si, mühendis asgari ücretinin net 4500-5500 TL aralığında olması gerektiğini belirtti. Mühendislerin %93’ü net asgari ücretin 4000 TL’nin üzerinde olması gerektiğini belirtirken TMMOB’nin yaptığı artış bu talebin altında kaldı.

Mühendisler asgari ücretini belirledi

politeknik.org.tr