TMMOB 2019 yılı mühendis, mimar, plancı asgari ücretini belirledi

TMMOB mühendis, mimar, şehir plancılarının 2019 yılı asgari ücretini 4500 TL brüt olarak belirledi.

TMMOB Yönetim Kurulu, mühendis, mimar, şehir plancılarının 2019 yılı asgari ücretini belirledi. TMMOB, 24 Kasım’da düzenlediği yönetim kurulu toplantısında mühendis asgari ücretini 2019 yılı için brüt 4500 TL açıkladı.

2019 yılı için 4500 TL brüt belirlenen asgari ücret aylık yaklaşık 3170 TL net ücrete karşılık geliyor.

Artış enflasyonun altında kaldı

TMMOB, yıllık enflasyon değerleri yaklaşık yüzde 26 olmasına rağmen 2018 yılı için 3750 brüt olan asgari ücrete yüzde 21 oranında artış yaptı. Ekonomik krizle tüm gider kalemleri zamlanırken, asgari ücretle çalışan mühendislerin, mimarların, plancıların maaş artışı enflasyonun altında kalmış oldu.

Mühendislerin talebi en az 3500 net

Politeknik’in 2019 yılı asgari ücret anketine katılan 465 mühendis, mimar, şehir plancısının yüzde 47,53’ü, mühendis asgari ücretinin net 3500-4500 TL aralığında olması gerektiğini belirtti. TMMOB’nin yaptığı artış bu talebin de altında kaldı.

Mühendis asgari ücret anketi sonuçlandı

Asgari ücret, çalışma yaşamında mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının alt sınır ücretini belirliyor. Bu nedenle, kriz koşullarında yaygınlaşacak düşük ücretle çalıştırma koşulları düşünüldüğünde mühendislerin en temel hak taleplerinden biri.

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı asgari ücret kararı şu şekilde:

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, TMMOB Ana Yönetmeliğinde yer alan “Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları” maddesi uyarınca her yıl TMMOB Yönetim Kurulu tarafından açıklanan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2019 yılı için brüt 4500 TL olarak tespit edildi.

Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına karar verildi.

politeknik.org.tr