Teoman ÖZTÜRK’ün Anısına – Yavuz ÖNEN*

TMMOB ortamına adanmış bir yaşamın adıdır Teoman Öztürk. Bu alandaki kavgada özverinin, yönetim becerisinin, başarının adıdır. Mütevazıydı. Kararlıydı. İyi bir insan, iyi bir dosttu. Arkadaşı olduğum için mutluyum. Toplumsallığın, birlikte üretmenin en önemli kimliği oldu. Mühendis, mimar hareketinin devrimci, toplumcu mücadelesinin simgesidir Teoman Öztürk. Kavga arkadaşı olduğum için ayrıca mutluyum.

Biliyorum, 68 kuşağının dünyada ve Türkiye’de kurulu düzeni salladığı yıllardı. Dünyada ve Türkiye’de devrimci toplumcu kesimlerin gündemi belirlediği, siyaseti etkilediği bir ortam vardı. Sosyalist üniversite gençliği meslek odalarına gürül gürül akıyordu. Üye tabanı gençti. Emek saflarında bir kavgada kararlıydı. TMMOB’de de başarı bir kaderdi zaten denebilir.

Otuz-otuz beş yıl sonra ve özellikle 12 Eylül faşizminin kurguladığı yaşam biçimimiz ve mücadele koşulları çok değişti de diyebiliriz. SSCB’nin tarih sahnesinden çekilmesiyle, Berlin duvarının yıkılmasıyla, kapitalizmin dizginlerinden boşanmış bir küresel ekonomik programı tüm dünya halklarına dayatmasıyla, işçi sınıfının konumunun örgütlenmesinin geriletilmesiyle zor günler yaşıyoruz. Ülkemizin siyasal arenasından silindik. Bunlar da gerçek.

Ancak bu değerlendirme ve tespitler günümüzdeki etkisizliğin, düşük düzeyde ve daha ziyade yöneticilerin nutuklarına indirgenmiş bir tarzın gerekçesi olmasın diyorum. Sevgili arkadaşımın mücadelesi örnek olsun diyorum. Türkiye toplumunun güncel sorunları hepimize yeni ufuklar gösteriyor.

Üretimden alıkonmuş, emperyalizmin açık pazarına dönüşmüş, işsizliğin hayat, pahalılığının yaygınlaştığı, yolsuzlukların kural haline geldiği, polis devleti rejiminin demokrasi diye tanımlandığı, kardeş kavgasının sürüp gittiği bir Türkiye istemiyoruz.

Yeni koşullarda; TMMOB YENİDEN, TEOMAN ÖZTÜRK’ÜN KAVGASI YENİDEN, BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ VE SOSYALİZM MÜCADELESİ YENİDEN, diyorum.

Bu amaca yönelik olarak, bu dönem, genç kuşaklara anlatılmalı. Yayınlanmış belgelerin envanteri çıkarılmalıdır.

Teoman’ın ölüm yıldönümünde böyle düşünüyor, böyle duyumsuyorum.

 

* TMMOB 25–33-34-35 Dönem YK Başkanı