Teknikerler de Güvencesiz Mühendis Oluyor!

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Hayat Boyu Öğrenme Projesi ile 650 bin yüksekokul mezunu lisans diploması alacak.
Bu kapsamda yüksekokul mezunu olanlara yurtiçi ve yurtdışında eğitimlerini tamamlayacak kredileri edinebilmek için çalışma ve proje yapma şartı getiriliyor. 
Projenin amaçları için kamu ve özel sektörde çalışan ön lisans mezunlarının eğitim kalitelerinin arttırılması, nitelikli iş gücünün sağlanması, teknikerlerin de mühendis olabilmesi gibi ifadeler kullanılırken proje için başvuran teknikerlerin eğitimlerini tamamlayabilmek için hangi koşullarda ne kadar çalışacağı bilgisi net değil.
AKP’nin her ile bir üniversite kampanyası doğrultusunda sayıları her geçen gün artan mühendislik fakülteleri ile teknoloji fakülteleleri mezunlarının mühendis topluluğuna eklenmesi düşük ücretler, ücretlendirilmeyen fazla mesai ve işsizlik sorunlarıyla boğuşan mühendis sayısının artmasına yol açıyor. Bu koşullarda ise “Teknikerler de mühendis olacak” ifadesi işsizlik ve güvencesizlikle boğuşan teknikerlerin aynı sorunlarla mühendis olarak boğuşmasından öte bir anlam taşımıyor.
Başka bir yönüyle üniversite eğitiminin niteliksizleştirilip, eğitimin piyasalaştırılması adımlarının artmasına yol açacak bu uygulama tekniker ve mühendislerin ortak taleplerinin önünü açacak bir pozisyon sunuyor.
politeknik.org.tr