Teknik Elemanlar Kentsel Dönüşüm Mağdurlarıyla Buluştu

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri; 7 Haziran Pazar günü yıkım tehdidi altındaki Mamak-Dikmen-Yenimahalle kentsel dönüşüm alanlarında barınma bürolarını ziyaret ederek dönüşümün mağdurlarıyla buluştu.

Yenimahalle’de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Mamak’ta Derbent ve Dostlar Mahalleleri ve Dikmen Vadisi’nde kentsel dönüşüme karşı mücadele eden mahalleliyle bir araya gelen mühendis ve mimarlar, destek mesajlarının yanı sıra barınma hakkı mücadelesinde sürecin sadece destekleyeni değil bileşeni olmak ve bu süreci birlikte örmek istediklerini vurguladılar.

Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde gerçekleşen buluşmada mahalleli; seçimlerden önce ‘mahalleliyle birlikte planlanacak, insan odaklı ve rant amacı gütmeyen bir proje’ sözü veren belediye başkanının seçildikten sonra yaptığı ‘eski proje devam edecek’ açıklamasının yarattığı moral bozukluğunu dile getirdi. Mahallenin imar ıslah planının var olduğu ve sosyal donatı alanlarının hazır olduğu vurgulanan sohbette kentsel dönüşüm projesiyle yapılmak istenenin bu toprakları rant kapısı haline getirmek olduğu ifade edildi. 30 yıldır aynı mahallede oturan kadınlar “madem bu topraklarda hakkımız yoktu, neden elektriği suyu getirdiler, bizden vergi aldılar” diye sordu.

Mamak’taki Dostlar ve Derbent mahallelerinde yapılan sohbette ise yıkımlardan ve belediyenin hizmetlerini geri çekmesinden dolayı ağırlaşan yaşam koşulları öne çıktı. “Evlerin ne zaman ve nerede verileceğinin sözleşmede belirtilmesi bizim için çok önemli” diyen Mamaklılar aynı sorunları yaşayan Dikmen Vadisi halkının mücadelesinden çok şey öğrendiklerinin altını çizdiler. Mamak’ta barınma hakkı mücadelesinin örgütleyicilerinden biri olan Mamak Belediye Meclisi üyesi Yusuf Sağlık, barınma bürosu toplantılarından çıkan karar ve talepleri önergelerle belediye meclisine sunduklarını ifade etti. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Nimet Özgönül de barınma mücadelesinde örgütlülüğün önemine vurgu yaptı.

Son olarak Dikmen Vadisi’ni ziyaret eden mühendis ve mimarları, Büyükşehir Belediyesi’nin vadide 4. ve 5. etap kentsel dönüşüm projelerinin iptali kararını kutlayan vadililer karşıladı. Dört yıldır sürdürdükleri mücadeleyle rant çetelerini durduran vadi halkı, karara sevinseler de bu kararın mücadelenin sonu anlamına gelmediğinin altını çizdi. Rant çetelerinin gözünün her zaman vadide olacağını bildiklerini ifade eden vadi halkı, belediyenin iptal kararıyla daha önce imzalanan sözleşmelerin geçerliliğini yitirdiğini belirterek sözleşme imzalayıp vadiden giden aileleri evlerine dönmeye çağırdı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Nimet Özgönül, onyıllar önce dünyanın çeşitli yerlerinde uygulanan ve yarattığı problemler açığa çıkan kentsel dönüşüm modelinin bugün ülkemizde uygulanmasının tek açıklamasının rant olduğunu söyledi.

Vadi halkını ziyarete gelen öğrenci Kolektifleri’nden üniversiteliler de yaptıkları konuşmada haklar mücadelesinde vadi halkından çok şey öğrendiklerini belirterek mücadeleleri arasındaki bağı güçlendirmek istediklerini, yaz döneminde barınma mücadelesini birlikte yürütmek istediklerini ifade ettiler.

Kaynak: Sendika.org