Taşeron mühendisler kadro için ne yaptı, ne düşündü?
Spread the love

KHK ile kadroya geçiş sürecine mühendisler, mimarlar, şehir plancıları da yoğun ilgi gösterdi. Bu ilginin yanısıra tepkiler ve kaygılar da vardı

Taşeron çalışma ile ilgili 696 sayılı KHK ve KHK’ye ilişkin tebliğ 2017 yılının sonunda Resmi Gazete’de yayımlandı. KHK kapsamında taşeron çalışanların kadroya geçirilmesi süreci neleri değiştiriyor, ne ifade ediyor; kafalar hayli karışık. Binlerce çalışan ne olduğunu tam olarak anlayamasa da kararname ile duyurulduğu şekliyle çalıştıkları kurumlara başvuru yaptı. Başvuruların çoğu ret cevabı aldı ve kadroya alımların eşitlik durumu gözetmediği görüldü. Ayrıca KHK kapmasında kadro verilecek çalışanlar ile mevcut kadrolu çalışanların arasında haklar açısından farklılıklar ve eşitsizlikler olduğunu birçok taşeron mağduru çalışan dile getirdi. Kadroya geçişlerde yazılı ve sözlü sınav şartı da herkes açısından kaygı verici. Bu sınav şartı kamuda torpil ve kadrolaşmanın bir başka yolunu içinde barındırıyor. Sözlü ya da yazılı sınavlar, büyük olasılıkla mülakat biçiminde Mart ayı boyunca yapılacak.

Mühendislerden yaşanan eşitsizliklere karşı tepkiler yükseldi
KHK ile kadroya geçiş sürecine mühendisler, mimarlar, şehir plancıları da yoğun ilgi gösterdi. Bu ilginin yanısıra tepkiler de vardı.
KHK ile kadroya geçiş sürecine verilen en büyük tepki eşitsiz ve adaletsiz bir uygulama olması üzerinden yükseldi. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ihale kapsamında süreklilik arz etmeyen işler tanımı altında çalışanlara kadro verilmeyeceğini ilan etti. Bu açıklamadan sonra kadroya geçiş için başvuran mühendislerin müracaatlarının reddedileceği bilgisi tepki yarattı.
MTA mühendislerinin 12 Şubat’ta #MtaTaşeronMühendislereKadro ve #MTAMühendisleriCevapBekliyor hashtagi ile twitter üzerinden başlattığı eylemlilik günlerce gündemde kaldı. Güvencesiz ve zor çalışma koşulları altındaki MTA mühendisleri eşitsiz ve adaletsiz işletilen kadroya geçiş süreci için hükümetten cevap bekliyor.


Taşerondan kadroya geçişte mühendisler kaygılı

Yayınlanan KHK ardından uygulamalardaki eşitsizlik mühendislerde kaygı yarattı. Güvencesiz koşullarda, düşük ücretlerde çalışan mühendisler için kadroya geçiş gündemi bir umut yaratsa da binlerce başvuru sonrasında gelen red cevapları kaygıları daha fazla büyüttü. Kadroya geçiş için başvurulardan onay alınsa bile ardından yapılacak sınav-mülakat sonrasında olası başarısızlık durumunda mühendisler ne yapacak, sınav süreci güvenilir mi?

Tüm bu sorularla birlikte taşeronda çalışan mühendisler için kadroya geçiş süreci karamsar bir tablo çiziyor.

İstanbul ili Sarıyer Belediyesi’nde 4c’li orman mühendisine konuyla ilgili düşüncelerini, başvuru sürecini sorduk:

Kendi çalıştığım belediye firmasındaki mühendis arkadaşlarım ve ben işverenimiz olan firmaya başvurularımızı yaptık. Ancak büyük beklentiler içerisinde değiliz. Ben 4c’li bir sözleşmeli çalışan olarak kendi adıma bir anda çıkarılan 696 sayılı KHK’nin taşeron çalışma koşullarını ortadan kaldırıp, bizlere haklarımızı ve iş güvencemizi vereceğini düşünmüyorum. Zaten böyle bir karar da yok, evet 4c’den 4b’ye geçişimizin yapılacağı doğru ancak tamamen eşit olmayan şartlarla ve hatta geriye dönük haklarımızdan da feragat etmek suretiyle yapılan, bizim için ne anlam ifade ettiği belli olmayan bir değişimin içerisindeyiz. Maaşlarımız ve diğer haklar mevcut kadrolu çalışan arkadaşlarımızla aynı olmayacak. O zaman bu geçişin bize sağladığı katkı ne, onu da anlamış değiliz. Bu kadar acele hazırlanmış, eşitlikten yoksun ve güvencesiz bir çalışma koşulunu devam ettiren bu uygulamanın eksik ve samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum. Tamamen 2019 yılında yapılacak olan başkanlık seçimleri için iktidarın yaptığı bir manevra olarak görüyorum. Zaten ilk haberler çıktığında da çalışma arkadaşlarımla bu tepkiyi vermiştik. İlerleyen süreçte neler göreceğiz bilmiyoruz fakat bize güven vermediğini söyleyebilirim.

KİT’liler taşerondan kadroya alınacak mı?
Bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan TCDD’de taşeron olarak çalışan inşaat mühendisi arkadaşımızın da KHK ile kadroya geçiş sürecinde neler yaşadığını ve hissettiğini sorduk:

Benim gibi taşeron çalışan binlerce insan daha iyi koşullarda ve güvenceli bir şekilde çalışmanın mücadelesini verirken 696 sayılı KHK çıktı. Çalıştığım firmada içlerinde AKP’ye oy verdiklerini de bildiğim çalışma arkadaşlarım da ben de AKP hükümetinin taşeronu bitirip herkese eşit, güvenceli bir çalışma hakkı vereceğine inanmıyorduk. Gel gelelim durum da aynen böyle oldu. Çıkarılan KHK ile biz KİT’lilere kadroya geçiş hakkı verilmedi. Eşitsizlik durumu en başından kendisini göstermiş oldu. Diğer taşeron çalışan 4c’liler 4b’ye geçerken bu kararnamenin bizleri kapsamadığını öğrendik. Ayrıca bakıldığında yerel yönetimler ile merkezi yönetimlerde taşeron çalışanlar arasında da sözleşme süreleri ve maaş farklılıkları gibi birçok eşitsizlik olduğunu görüyoruz. Bu uygulama ile çok fazla şeyin değişeceğine inanmıyorum. Taşeronda aldığı maaşın aynısını alıp daha da bağımlı ve güvencesiz bir durumun ortaya çıkacağını düşünüyorum. İşten atılma durumlarına karşı açılan davaları kazanıp işe alınmayan insanların kadroya geçişi yapılmayacak, geriye dönük açtıkları davalardan ve alacaklarından feragat etmeyenler de bundan faydalanamıyor. Kıdem tazminatı konusunda ne olacağı belirsiz. Bunun gibi mağduriyet içeren ve hak gaspı olan durumları içinde barındıran bir uygulamadan kimseye hayır geleceğini düşünmüyorum. Bu 2019 seçimleri için yapılmış göstermelik bir uygulama, samimiyetsiz buluyorum.


politeknik.org.tr


Spread the love