Taksim Dayanışması: “Taksim Meydanı ve Gezi Parkı sadece İstanbul’un değil tüm dünyanın koruması altındadır”

Tüm dünya tarafından da bilindiği gibi ülkemiz tarihinde görülen en geniş katılımlı demokrasi, kent ve insan hakları mücadelesinin haklılığı yargı kararıyla ispatlanmış, Taksim Meydanı ve Gezi Parkının korunması yüksek yargı kararıyla da güvence altına alınmıştır.

İstanbul 1.İdare Mahkemesi’nin 2012/778 E. 2013/1084 K. sayılı ve 06.06.2013 tarihli İptal kararı Danıştay tarafından onanmış olup kesinleşmiş bulunmaktadır.

Anılan iptal kararında hukuka aykırılığı saptanmış olan hususlar giderilmeksizin; daha açık bir söyleyişle gezi parkını park olarak korumak başta olmak üzere taksim meydanının meydan olarak korunmasına ilişkin düzenlemeler içermeyen bir imar planı usulüne uygun bir biçimde yürürlüğe konulmaksızın adına çevre düzenlemesi yahut başka bir isim verilerek Taksim Meydanı’na müdahale edilemez.
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile arazi kullanım kararları, korumaya ilişkin hususlar belirlenmeksizin Taksim Meydanında yapılacak herhangi bir uygulama hukuksuzdur, şehircilik ve koruma ilkelerine açıkça aykırıdır ve söz konusu kamu görevlileri açısından da suç niteliğindedir.

Bütün bu gerekçelerle İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Kadir Topbaş’ın Taksim’de açılışını yapacağı duyurulan “Taksim Meydanı Çevre Düzenlemesi Projesi”ne ilişkin uygulamaların dayanağı olan avan projeye dair kurul kararına açılan dava ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

İBB tarafından bugün açılışının yapılacağı ”Taksim Meydanı çevre düzenlemesi projesi” adı altında başlatılan meydanı kullanıma kapatma  amaçlı döşeme kaplamaları değiştirme ve saksılarda ağaç yerleştirme vb. gibi uygulamalarının yerel yönetim mekanizması içinde bir mesele olmaktan çok siyasi iktidar tarafından sahneye koyulan toplumu germe, gererek yönetme siyasetinin bir başka hamlesi olduğunun da bilincindeyiz.

Bu nedenle ilgililere tekrar sesleniyoruz bir takım hukuksuz düzenlemeler adı altında Taksim Meydanı ve Gezi Parkını yol edecek projelerinizi tekrar uygulamaya kalkmayı aklınızdan dahi geçirmeyin. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı artık sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin hatta tüm dünyanın koruması altındadır.

Taksim Dayanışması