SU PLATFORMU: 5. Dünya Su Forumu’nu Protesto Ediyoruz

BASINA VE KAMUOYUNA

Bizler, Suyun Ticarileşmesine Hayır Platformunun bileşenleri olarak bugün başlayıp 22 Mart’ta sona erecek olan 5. Dünya Su Forumu’nu ve reddettiğimiz bu forumun Türkiye’de ve dünyadaki bütün destekçilerini protesto ettiğimizi kamuoyuna duyurmayı bir görev biliyoruz.

Aralarında Türkiye’li şirketlerin de bulunduğu uluslar arası sermayenin sponsorluğu altındaki forumun “medeniyetleri buluşturacağını” ileri süren ve forum toplantılarına çağrı yapan pankartlar kentimizin bütün ana arterlerinde boy göstermektedir. Toplumu süslü sözlerle yanıltan bu çağrıların gerisinde ise, halkların ve canlı yaşamın olmazsa olmazının, yani suyun, bir piyasa malı haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Bugün, İstanbul’un dış çeperlerinden başlanarak evlerimize takılmakta olan kontörlü su sayaçları, Dünya Su Forumu ve destekçilerinin bu gizli hedefini ele veren önemli işaretlerden yalnızca bir tanesidir.

Bu çılgınlığı durdurabilecek yegane güç ise, suyu satmaya çalışan Hükümetlere ve şirketlere halkların vereceği yanıttır.

Bu yanıt, insanlığın ve tüm canlı yaşamın ortak sesi gibi gür olmalı, su gibi çağlamalıdır.

Bu yanıt, suyun piyasa malı olmasının ardından ücretlerinin yarısı ile su faturalarını ödemek zorunda bırakılan Gana’lı kardeşlerimizin seslerine kavuşmalıdır.

Bu yanıt, Hindistan’da, kıyısında yaşadıkları nehrin başına silahlı askerlerin dikildiği tarım emekçilerinin çığlığı ile birleşmelidir.

Bu yanıt, İngiltere’de su özelleştirmelerinin ardından haftalar boyunca suyu kesilen işçi dostlarımızın da sesi olmalıdır.

Bu yanıt, Ekvador’daki su özelleştirmelerinin ardından işsizleştirilen binlerce belediye işçisinin cevabıdır.

Bu yanıt, Munzur’da, Karadeniz’de, Hasankeyf’de, Antalya’da ve dünyanın her yerinde neşe içinde akan ve bugüne kadar beslediği toprakların ve insanların umudu, ekmeği olmuş, bugün ise büyük baraj inşaatları ile tehdit edilmekte olan yeryüzündeki bütün derelerin yanıtıdır.

Platformumuzun, basın açıklaması için bu noktayı seçmiş olması da tesadüfi değildir. Suyun ticaretini yapmak ve halkı bu suçuna ortak etmek için ülkeleri dolaşan Dünya Su Forumu, bu sefer de Sütlüce’deki eski mezbahayı kendine mekan edinmiştir.  Eskiden hayvanların boğazlandığı bu yerde şimdi de tüm canlıların ölüm fermanının imzalanması amaçlanmaktadır. Bu ölüm fermanının adı ise “kentsel su mutabakatı”dır.

Onlar, Sütlüce, İstanbul, Türkiye ve bütün dünya bizimdir diyorlar.

Bizler de diyoruz ki, bu ülkenin ve bu dünyanın gerçek sahipleri halklar ve bütün canlılardır. Ve bu gerçek ev sahipleri olarak bizler,

  • Suların satılmasına karşı çıkan bütün halkımızı uluslar arası su hareketlerini:
  • Dünya Su Forumu’nun bundan sonra ne İstanbul’da ne de dünyanın başka bir yerinde toplanmasına karşı;
  • Suyu bir piyasa malı haline getirmeye çalışan su lobisinin çanına ot tıkamak için;
  • Halkların aldatılmasının o kadar kolay olmayacağını göstermek için;

birlikte mücadeleye çağırıyoruz

SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR PLATFORMU

 

 

TO THE PRESS AND PUBLIC OPINION

We, as the components of the Platform “No to commercialization of water” declare that we reject WWF 5th and all its supporters in Turkey and everywhere in the world. The WWF which is under the sponsorship of Turkish and international corporations claims that it will get civilizations together and makes general call to the 5th forum. Behind these calls with pompous words which confuse people, they aim to commercialize water, the sine qua non of all living organizms.

Pre-paid meters which are being inserted to our houses is only one of important signs delating secret targets of WWF and its supporters.

The only power which is able to stop this madness is the answer of peoples to the WWF, corporations and Governments.

This answer must be strong just like the voices of humanity and all living organisms and it must ripple like water.

This answer must be reunited with the voices of our comrades in Ghana who had to pay water bills equal to the half of their wages.

This answer must be united with the screams of agriculture workers in India where soldiers are on guard at the rivers and water basins in order to protect the interests of corporations.

This answer must also be voices of our brothers in Great Britain who encountered with water shortage after privatisation of their water.

This answer is also the responses of municipality workers in Equador who lost their jobs soon after commercialization of water services.

This is the answer of all rivers which are running with enthusiasm at Munzur, Black Sea region, Hasankeyf, Antalya and everywhere around the world. All these rivers are under the threat from big dams today despite they traditionally became the bread and hope for people and lands irrigated by these rivers.

It is not coincidental that our Platform makes its press meeting at this point. The WWF which is circuiting around the world in order to commercialize water resources and to associate people to this crime has chosen old batchery in Sutluce as home for itself this time. This alliance of Corporations, Turkish Government and the WWF aim to ring the knell of people in a place where animals were being butchered in the past. The name of this knell is “Urban Water Accord” of the WWF and its supporters.

They say that Sutluce, İstanbul, Turkey and world belong to them.

We say that the real owners of this country and our world is the peoples and all living organisms.

We, as the real owners of the world call:

  • All international water movements and people who resist against selling of our waters;
  • Against any further meetings of the WWF here or anywhere in the world
  • In order to muzzle WWF and water lobbies which are doing their best to commercialize water
  • And to demonstrate that cheating people wouldn’t be so easy

to struggle for water all together.

PLATFORM “NO TO COMMERCIALIZATION OF WATER”