ŞPO Ankara Şubesi: Akay Kavşağı’nı Kapatma Tehditi Kabul Edilemez!!!

 Basına ve Kamuoyuna

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi; yaptığı plan itirazları, açtığı davalar ve oluşturduğu bilimsel raporlar ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım konusunda yaptığı uygulamaların teknik temelden uzak, çözüm yerine sorun üretecek uygulamalar olduğunu göstermiştir.

 

Şubemizin 2007 yılında oluşturduğu Ankara 2010 Ulaşım Öngörüsü Raporu‘nda belirttiği gibi; bilimsel verilere dayalı olarak yapılan kestirimler, Ankara Kentinin 2010 yılından itibaren artık geri dönüşü olmayan bir yola gireceğini ortaya koymuştur. Mevcut yaklaşımlar, vakit kaybedilmeden planlı bir kentsel gelişme ve ulaşım politikası uygulanmaya başlanmazsa sorunu derinleştirmekten ve yakın gelecekte ulaşımı içinden çıkılmaz hale getirmekten başka bir işe yaramayacaktır.

 Meslek insanları bu sorunların önüne geçilmesi için temel öneriler getirmektedir:

  1. Sürdürülebilirlik ilkesine dayalı, toplu taşımaya önem veren bir Ulaşım Ana Planının derhal uygulamaya konması
  2. Başta ulaşım yatırımları olmak üzere, kentteki tüm yatırım kararlarının Ulaşım Ana Planına uyumunun sağlanması
  3. Toplu taşımın en önemli unsuru olan ‘metro’ nun ve ona bağlı diğer toplu taşımacılık uygulamalarının tamamlanarak Merkez üzerindeki baskının azaltılmasının sağlanması

 Aksi halde 2010’dan sonra Ankara ulaşımı da İstanbul gibi çözümsüz bir noktaya gelecek, kamu kaynakları sonuçsuz bir şekilde harcanmaya devam edilecek, kaybeden yalnızca Ankara değil Türkiye olacaktır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2015 Ulaşım Master Planını uygulamayarak, toplu taşım uygulamalarından en büyüğü olan ve kent merkezi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak ‘Metro’yu yapmayarak, Ankara’da bir ulaşım sorunu yaratmıştır. Tüm bu kavşak uygulamaları da trafiği rahatlatmak yerine çözümsüzleştirmiştir. Kavşaklar usul yönünden ve teknik yönden yetersiz kalmanın yanında Ankara’nın ulaşım sorununu çözümleyebilecek nitelikte değildir. Ayrıca, trafik kazalarının gün geçtikte artması, yapılan kavşakların teknikten ve bilimsel ölçütlerden yoksunluğunu göstermektedir. Bugün Ankara’da, ölümlü ve yaralanmalı bu kazaların dolaylı olarak sebebi, Ankara Büyükşehir Belediyesi‘nin yaptığı katlı kavşakların yol açtığı kesintisiz yüksek hızlı ve birçok noktada tehlikeli kesişmelerle dolu olan trafik akımı ve yaya güvenliği açısından hiçbir önlemin alınmamasıdır.

 Tüm bunlar göz önüne alındığında mahkeme kararına rağmen Akay Kavşağı’nın inşaatına devam eden ve bitiren, söz konusu mahkeme tamamlandıktan sonra da Ankara halkını kavşağı kapatmakta tehdit eden bir yönetim anlayışı başarısızlıklarını örtme çabasındadır. TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi, Atatürk Orman Çiftliği, Katlı Kavşaklar, birçok kentsel dönüşüm alanı konusunda yürüttüğü mücadelesi ile her zaman olduğu gibi mesleki ve bilimsel doğruları savunmaya devam edecektir.

 TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu