Soma Madenci Evi ‘İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’ broşürü

Halkevleri Soma Madenci Evi Broşür Dizisi’nin ikincisi yayınlandı. Hukukçular tarafından “İş kazası durumunda haklarınız ve yapılması gerekenler” adlı ilk broşürün ardından, maden işçilerine yönelik işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bilgilendirme amacıyla çıkarılan broşür Politeknik üyesi mühendislerin katkısıyla hazırlandı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Broşürü

politeknik.org.tr