Soma Katliamı’nın üzerinden 4 yıl geçti: Ne yaşandı, ne değişti?

Soma Kömürleri A.Ş’ye ait Eynez Maden Ocağı’nda 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 5’i mühendis 301 işçinin yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden 4 yıl geçti.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri yok sayan Soma A.Ş, ocakları denetlemeyen, üretim fazlasına göz yuman Enerji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı, taşeron-rödovans sistemiyle kamu varlıklarını kendisine biat eden şirketlere hediye eden AKP iktidarı katliamın üst sorumlularıydı. Katliamdan 1 yıl sonra başlayan dava sürecinde AKP iktidarının kurmayları yargılanmadı.

Maden ocağında teknik olarak sorunları, olumsuz gelişmeleri bilmesine rağmen mesleki sorumluluğunu yerine getir(e)meyen mühendisler de yaşamını yitirdi, kurtulanlar ise yargılanıyor.

Aradan geçen yıllar, maden ocaklarında işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının sağlanmasına değil, AKP iktidarının maden sahalarının ruhsatlarını şirketlere ihale etmesine uzandı. Soma’nın ardından Ermenek, Siirt ve daha birçok maden sahasında madenciler yaşamını yitirdi.

Soma’da katliamdan bugüne yaşananları bir araya getirmeye çalıştık.

politeknik.org.tr