Şehir plancıları: Turizm tesisleri yönetmeliği kıyı talanını hızlandırır

Şehir Plancıları Odası (ŞPO), Temmuz ayında yürürlüğe giren ‘Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği’ ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada kıyı alanlarındaki kamu yararı ilkesinin “daha fazla inşaat-daha fazla kar” hırsıyla yok edildiği belirtildi

Resmi Gazete’de 6 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği” ile ilgili açıklama yapan Şehir Plancıları Odası; yönetmelikle neoliberal yıkımın önünün daha da açıldığını ve kıyı alanlarının büyük sermaye gruplarının kullanımına tahsis edilmek istendiğini vurguladı. Yönetmelikle; orman vasıflı alanların tahribatının artacağını belirten ŞPO, düzenlemenin Anayasa ve Kıyı Kanunu’na da aykırı olduğunu açıkladı.

Amaç kıyıyı şirketlere vermek

Şehir plancıları, yönetmelikteki amacın “plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygunluk” sağlamak olduğu söylense de düzenlemenin asıl amacının Kıyı Kanunu’nda yer alan yapılaşma kısıtlarının ortadan kaldırılması olduğunu ifade etti.

Açıklamada, Kıyı Kanunu’nda yapılaşmanın yasaklı olduğu sahil şeridinin, birinci bölümündeki orman vasıflı alanların “Turizm Tesis Alanı” olarak gösterileceği ve bu alanların emsal hesaplamalarına katılacağı belirtildi. Sahil şeridinin ikinci bölümünde ise yapılanma hakkının sahil şeridi dışında kullanılacağını belirten şehir plancıları koruma altında olan doğal alanların ve kıyıların yapılaşmasına, tahribatına, özel kullanıma ve tahsisine hız verildiğini, yapılaşma yoğunluğu artışının önünün açıldığını söyledi.

Kuralsız yapılaşmanın önü açılıyor

Yönetmeliğin; 4-5 yıldızlı tesisler için kapasiteyi ve yapılaşma yoğunluğunu arttırmayı hedeflediğini belirten ŞPO, “bina cephe uzunluğu ve derinliği” ile ilgili yapılaşma sınırlarının ortadan kaldırılmasının yatayda ölçeksiz büyümenin önünü açacağını vurguladı.

‘Kıyılar halkındır’

ŞPO, kıyı ve orman alanlarının halkın olduğunu belirterek kamusal alanlarda, kamu yararını gözeterek, her zaman doğal, tarihi ve kültürel çevrenin tahribatına karşı duracaklarını ve bu konuda atılan politik ve hukuki adımlarla mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

politeknik.org.tr