Şehir plancıları: ‘Quasar talanını durdurun’
Spread the love

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan tarihi Likör Fabrikası’nın arazisiyle ilgili rezidans ve AVM planının üçüncü kez iptal edildiğini açıkladı: “Yağmayı bırakın, kararı uygulayın!”

Şişli Mecidiyeköy’de bulunan endüstriyel miras değerindeki Likör Fabrikası’nın arazisiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Quasar projesi için yaptığı imar planı değişikliğine Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şubesi tarafından açılan davada İstanbul 5. İdare Mahkemesi üçüncü kez iptal kararı verdi. ŞPO İstanbul Şubesi konuyla ilgili dün (4 Aralık) bir açıklama yayımlayarak mahkemeden çıkan iptal kararlarına rağmen devam eden çalışmalarla bitirilmeye çalışılan inşaatın kurumlar arası işbirliğiyle işlenmiş bir kent suçu, hukuksuzluk ve yolsuzluk simgesi olduğunu belirtti.

İBB ve Çevre Şehircilik Bakanlığı yağmanın öznesi
ŞPO İstanbul Şubesi, söz konusu alana ilişkin 2008 yılında TOKİ, 2011 yılında ise İBB tarafından onaylanan planları yargıya taşımış ve planlar iptal edilmişti. Dava konusu planlara ilişkin ilk iptal kararı verildiğinde, tescilli kültür varlığı olan Likör Fabrikası arazisi üzerinde henüz inşaat başlamamış, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı adına ŞPO tarafıdan yapılan itirazlar neticesinde kent suçu durdurulmuştu. Ancak süreç içinde önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plan onama yetkileri hukuksuzluğa kılıf uydurulmak suretiyle kullanılmış, aynı içerikteki planlar yeniden onaylanmış ve mahkeme kararları hiçe sayılmıştı.

Sulukule’de de aynı talan
Sulukule diye bilinen Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri 2007 yılında 5366 sayılı yasa kapsamında Yenileme Alanı ilan edilmiş, onaylanan Yenileme Avan Projesi, ŞPO İstanbul Şubesi tarafından dava konusu edilmiş, İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından 2012 yılında iptal edilmişti. Sulukule’de de Likör Fabrikası’nda olduğu gibi iptal kararlarına rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOKİ, İBB ve Fatih Belediyesi koruma ilke kararlarına uymamış, bölgede yaşayan halk sürgün edilerek kentsel ve kültürel mirasın yerine toplu konut projesi yapılmıştı.

“Suç belli, suçlu belli”
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi kente dair işlenen suçların ve suçluların belli olduğunu belirterek “Defalarca dile getirdik, bir kez daha soruyoruz: Plan onama yetkilerinizi hukuksuzca kullanıp suç işlemekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Bu yolsuzlukların hesabı ne zaman verilecek? Tüm bu yok edilen değerlerin hesabını kim verecek? Kamuoyu huzurunda yukarıda adı geçen kurumlar hakkında suç ihbarında bulunuyoruz. Yetkili makamları bu hukuksuz yağmaya seyirci kalmamaları konusunda ivedi olarak göreve davet ediyor, kamu yararından ve meslek ilkelerimizden yana mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

politeknik.org.tr


Spread the love