Şehir Plancıları Odası’nın ‘İstanbul Buluşmaları‘ Etkinliğine Yönelik Açıklaması

Şehir Plancıları Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun ‘İstanbul Buluşmaları‘ Etkinliğine Yönelik Açıklaması (Üyelere): 

Kentlerimizde son dönemlerde ortaya çıkan olumsuzlukların en önemli kurumsal sorumlularından biri Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olmuştur. Bu kurumun kentlerde denetimden uzak bir yetkilendirmeyle,  kamu kaynak ve taşınmazlarını kullanarak yarattığı tahribatın büyüklüğü ortadadır. Tam da bu nedenle, TMMOB Şehir Plancıları Odası ve diğer Odaların TOKİ uygulamalarına yönelik açtığı çok sayıda dava bulunmaktadır.
 
TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar TOKİ projelerine karşı çıkan mağdurlar da dahil olmak üzere çeşitli kesimlere ağır suçlamalar yapmayı alışkanlık haline getirmiş bulunmaktadır. Ne yazık ki bu otoriter-saldırgan tavırlarının son muhatabı TMMOB‘a bağlı Odalar olmuştur. 11-10-2009 tarihli Haber Türk Gazetesi‘nde yayınlanan ve üst düzey bir yöneticiye yakışmayan açıklamasında TOKİ Başkanı, TMMOB‘a bağlı Odaların TOKİ‘ye yönelik açtığı davaların asıl gerekçesinin müteahhitlerden rüşvet almak olduğunu öne sürmüştür. Ekte de bulabileceğiniz bu demeç daha sonra herhangi bir biçimde kendisi tarafından tekzip edilmemiştir.  
 
TMMOB Şehir Plancıları Odası‘nın TOKi‘ye yönelik açılan davalar konusunda öne çıkan Odalardan biri olduğu gerçeği dikkate alındığında, söz konusu rüşvet iddiasının Odamıza da yönelmiş olduğu açıktır. Bu ağır hakaret ve saldırı karşısında, Odamızın hukukçulardan izlenecek yol konusunda görüş aldığı bir aşamada, İstanbul Şubemizin öncülük ettiği ve Genel Merkezimize  Şubemizce ulaştırılmayan İstanbul Buluşmaları‘nın programı elimize e-posta gruplarından ulaşmıştır. Söz konusu programdan, 19-20 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İstanbul Buluşmaları etkinliğinde, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar‘ın çerçeve konuşmacı olarak davet edildiği şaşkınlık içinde öğrenilmiş bulunmaktadır. 
 
Odamıza ve konuyla ilgili diğer TMMOB‘a bağlı Odalara bu derece ağır saldırılar yapıp, rüşvet peşinde koşmakla itham eden TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar‘ın, Odamızın Logo‘su altında yapılan bir etkinlikte, davetli konuşmacı olarak çağrılması ve Odamızın sağladığı zeminde meşruiyet kazandırılması, Odamıza hak etmediği bir sorumluluğu yüklediği kadar, Odamızın saygın geçmişi ve kimliğine de haksızlık anlamına gelmektedir.
 
Bu konudaki Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun yukarıdaki hususları içeren yazılı bir değerlendirmesi İstanbul Şubemize gönderilmiş bulunmaktadır. Ancak söz konusu etkinliğin gerçekleşeceğini ve ortaya çıkan durumun önemini dikkate alan Yönetim Kurulumuz, Odamızı rüşvetçi olmakla itham etmesinin hemen ertesinde TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar‘ın Odamızın bir etkinliğinde ne gerekçeyle olursa olsun konuşturulmasını kabul etmediğini ve bu çerçevede yapılan İstanbul Buluşmaları Etkinliğine desteğinin bulunmadığını sizlerle paylaşma ihtiyacını duymuştur.
 
Odamız Yönetim Kurulu‘na verilen en önemli görevin Odamızın saygınlığını korumak olduğu düşünüldüğünde, alışılagelmiş süreçlerin dışına çıkan bu açıklamamızın anlayışla karşılanacağına inanıyoruz.
 
Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.
 
TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu