Şehir Plancıları Odası’ndan ihraç edilen üyeleri için dayanışma çağrısı
Spread the love

Şehir Plancıları Odası, AKP-Saray iktidarının OHAL ile birlikte çıkardığı KHK’lar ile hukuksuz ihraç ettiği kamudaki, akademideki muhalif kamu emekçisi meslektaşlarıyla dayanışma kampanyası başlattı. Şehir plancıları, şube mekanlarında kurulacak standlarla meslektaşlarına destek fonu oluşturmaya çalışacak.

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın yayımladığı çağrı şu şekilde:

HAYDİ DAYANIŞMAYA!

Bilindiği üzere, son dönemde çeşitli gerekçelerle açığa alınan veya ihraç edilen bununla birlikte uzun süredir ekonomik sorunlar yaşayan üyelerimiz bulunmaktadır.

Bu nedenle Şehir Plancıları Odası olarak, OHAL döneminde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler marifetiyle, hukuki dayanak olmaksızın, herhangi bir yargılama veya soruşturma süreci işletilmeden, üstlendikleri kamu görevlerinden ihraç edilen ve uzun süredir ekonomik problem yaşayan üyelerimiz için dayanışma çağrısı yapıyoruz.
Bu doğrultuda, keyfi uygulamalar neticesinde maddi ve manevi olarak zor duruma itilen üyelerimize destek olmak amacıyla, şube mekanlarımızda Dayanışma Standları kurulması kararı alınmıştır. Üyelerimizin; hobi uğraşı veya geçimine destek sağlamak amaçlı ürettiği ürünler, Oda logolu rozet veya ofis ürünleri gibi gereçlerin yanında kitap bağışı gibi yöntemlerle oluşturulan standlar aracılığıyla veya doğrudan yapılacak olan maddi katkılar kayıt altına alınarak Oda resmi gelirlerinden bağımsız bir bütçede toplanacaktır.

Görevlerinden ihraç edilen veya uzun süreli geçim sıkıntısı içinde olan üyelerimizin başvuruları, Oda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen komisyon aracılığıyla değerlendirilecek ve başvuru dosyaları hakkındaki bilgilere yalnızca sınırlı sayıdaki komisyon üyeleri sahip olacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda, belirlenecek olan temel kriterler çerçevesinde dayanışma bütçesinde oluşan miktar üyelerimize belirli süre ve periyotlarla aktarılacaktır.

Bu dayanışma standı uygulaması ile, hem üreten üyelerimizin ürünleri Oda aracılığıyla diğer üyelerimize ulaştırılacak, hem de tüm üyelerimize yayılan bir dayanışma ağı ile ihraç edilen ve ekonomik sıkıntı içinde olan üyelerimize destek olma imkanı doğacaktır.

Dayanışmayı büyütmek için tüm üyelerimizi katkı vermeye davet ediyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

politeknik.org.tr


Spread the love