Şehir plancıları: ‘Krizin faturası halkın değil! Kamuyu zarara uğratanlar yargılansın’
Spread the love

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, AOÇ arazisi tahrip edilerek yapılan ve inşasında halkın cebinden 2 milyar TL’den fazla para harcanan Ankapark’ın ihaleyle satışına dair basın açıklaması yaptı: Krizin faturası halka kesilmesin, kamu kaynaklarını oyuncak yığınlarına harcayanlar yargılansın

Yapımına 2013 yılında başlanan ve 2 milyar liradan fazla para harcanmasına rağmen tamamlanamayan Ankapark Mustafa Tuna’nın talimatıyla ihaleye açıldı. 6’ncı ihale sonucu 20 Eylül tarihinde özel bir şirkete 29 yıllığına maliyetinin %40‘ından az bir bedel (765 Milyon tl) karşılığında kiralandı. Şehir plancıları bir açıklama yaparak, ekonomik krizin faturasının halka kesilmeye başlandığı bir dönemde ihalesi yapılan Ankapark projesi için kamu arazisini talan eden, kamu kaynaklarının fütursuzca harcayanların yargılanması gerektiğini vurguladı.

Ankapark’ın metrekaresi aylık 2,2 TL’ye kiralandı
Dışa bağımlı, üretimden yoksun, en temel besin kaynaklarını dahi ithal eden krizli bir ülke yaratanların halkın parasını enkaz projelere aktardığını belirten şehir plancıları, sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti. Plancılar, her türlü hukuksuzluğa rağmen Melih Gökçek tarafından ilerletilen, kamunun yararını yok sayarak hiçbir ihtiyaç temeli bulunmadığı halde toplamda 1,2 milyon metrekarelik alana inşa edilen Ankapark’ın metrekaresinin aylık 2,2 TL’ye şirkete verildiğini belirtti.

Tüm sorumlular yargılanmalı
Açıklamada, Ankapark talanı ile kamuyu zarara uğratan ve görevini kötüye kullanan başta Melih Gökçek ve Mustafa Tuna olmak üzere bütün sorumluların yargılanması gerektiğini belirtildi. Ayrıca açıklamada ŞPO Ankara Şubesi ile Harita Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Ankara Şubesi’nin Ankapark Projesi‘nin geçmişine, bugününe ve geleceğine ilişkin zararların belirlenmesi ve bu zararların bugüne kadar olduğu gibi gene kamuya, Ankaralılara mal edilmemesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İ.Melih Gökçek hakkında suç duyursunda bulunduğu belirtildi.

Açıklamanın tam metni ise şu şekilde:

”Her türlü hukuksuzluğa rağmen ilerletilen, kamu yararını yok sayarak hiçbir ihtiyaç temeli bulunmadığı halde yapımı için devlet bütçesinden milyarlarca lira para harcanan Ankapark‘ın, yapılan harcamaya oranla çok cüzi bir bedelle 20 Eylül 2018‘de gerçekleştirilen 6. ihalenin sonuçlanmasıyla özel bir şirkete kiralandığı kamu ile paylaşılmıştır. Hatırlatmak isteriz ki Ankapark Projesi; AOÇ yasasının çiğnenmesine sebep olmuş, iptal edilen tüm imar planlarına rağmen hukuksuzca inşaatına devam edilmiş, kullanım amacı mutlak tarım arazisi olan bir alana hiçbir fizibilite çalışması yapılmadan projelendirilmiş, hakkında kamuyu yanıltan bilgi paylaşımları yapılmış ve kamu kaynaklarının yıllarca israf edilmesine sebep olarak Ankara‘ya karşı işlenen önemli bir suç halini almıştır. Bu suçun işlenmesine acilen son verilmeli, suçlular kamuyu taammüden yanıltmak ve kamu malını zarara uğratmaktan yargılanmalıdır!

İnşa edildiği dönemde Cumhuriyet tarihinde devletin finanse ettiği Marmaray projesinden sonra en büyük ikinci proje olduğu açıklanan Ankapark, basına yansıyan bilgiler doğrultusunda 2013‘te inşa edilmeye başlamış, inşaat ve bakım-onarım çalışmaları ise 2018 yılına kadar Belediye bütçesi ile ödenmeye devam etmiştir. “Parkın parası halkın cebinden çıktı…” diyen eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, giriş ücretinin 50 TL olacağını söylemiş ve Ankara‘yı ziyaret eden turist sayısı yılda 500 bini aşamazken, sadece Ankapark‘ın yıllık 10 milyon ziyaretçi çekeceğini iddia etmiştir. Sonrasında Melih Gökçek‘in yerine atanan Mustafa Tuna, göreve başladığı 2017 yılında projenin yaklaşık 2 milyar TL‘ye mal edildiğini belirtmiştir. Yatırım maliyetlerine her geçen gün eskime (yapı ve teknoloji) maliyetleri de eklenmiştir. 2017 yılında ayrılan bütçe ve ek ödeneklerin kapsamında yalnızca 1 yıllık bakım-onarım hizmetleri için 64 milyon TL harcandığı basına yansımış, 2018 bütçesinde ise Ankapark‘a 122 milyon 400 bin TL bütçe ayrıldığı açıklanmıştı. Ankapark için şu ana kadar yapılan kamuyu aldatıcı açıklamaların yanı sıra; alan için yapılan toplam harcama resmi olarak kamu ile paylaşılmamıştır. Sonuç olarak, Ankaralıların gereksinimi olan birçok alanda kullanılabilecek milyarlarca lira, gerekli fizibilite çalışmaları yapılmadan Ankara‘nın hafızasında yer etmiş AOÇ arazisini talan ederek, modası geçmiş bir eğlence parkına yatırılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, 2009 yılındaki seçim bildirgesinden bu yana kamuya ait olan AOÇ arazisi üzerinde hayata geçirmeye çabaladığı Ankapark için yapılan böylesi fütursuzca kamu harcamalarını “orası benim siyasi tercihim, kişisel zevkimdir” açıklamaları ile savunmuştur.

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Atatürk Orman Çiftliği Kanunu‘nda yapılan son değişikliğin ardından, Ankapark‘ın yer aldığı AOÇ arazileri 29 yıllığına 3. kişilere kiralanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi‘ne bedelsiz olarak tahsis edilmiştir. Kısa bir süre sonra, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaparkı 2017 yılında bilinen (!) maliyetinin %40‘ından az bir bedel (765 Milyon tl) karşılığında 29 yıllığına kiralamak üzere ihaleye çıkacağını duyurmuştur. Bu karar sonucu basit bir hesaplama yapıldığında 1,2 milyon metrekarelik[1] alana sahip Ankapark alanının 1 metrekaresinin aslında aylık 2,2 tl‘ye kiralanacağı görülmektedir.

Başta bütün Ankara halkı için değerli olan AOÇ arazisini, şehircilik ilkelerini ve kamu yararını bilinçli ve sistematik bir biçimde yok sayarak, böylesi düşük bir bedele üzerindeki çürümeye yüz tutmuş oyuncakların işletilmesi amacıyla kiralanması için bu yıl 14 Haziran, 28 Haziran, 18 Temmuz, 2 Ağustos ve 6 Eylül tarihlerinde düzenlenen 5 ihalede de teklif veren olmaması veya teklif vermeyi planlayan firmanın eksik belgeleri nedeniyle ihaleler hep ileri tarihlere ertelenmiştir. Ayrıca süreçte ihale kapsamları da değiştirilerek talip bulunamayan bu alan için farklı yöntemler aranmıştır. 4. ihaleye talip bulunmamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi 5. İhale öncesinde; ihale kapsamının değiştirileceğinin ve işletme alanının büyütülmesinin planlandığının bilgisini basınla paylaşmıştı. Bu değişikliğe rağmen 5. İhale de sonuçlanamamış, son olarak 20 Eylül tarihinde gerçekleştirilen 6. İhalenin sonuçlandırıldığı haberi kamu ile paylaşılmıştır. Son ihalenin sonuçlanmasının ardından Harita Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile birlikte ihalenin iptali talebiyle yeni bir dava açmış bulunmaktayız.

Batık bir proje olduğu en başından belli olan bu akıl dışı kamu yatırımı yıllarca tamamlanmamış, inşaat sürecinden, oyuncak alımlarına, bakım onarımından ihale süreçlerine maddi sansasyon yaratılmıştır. Ayrıca, 25 Mayıs 2017 tarihinde Melih Gökçek de dahil olmak üzere onlarca insan oyuncaklarda yaşanan sorun nedeniyle 25 metre yükseklikte mahsur kalmıştır. Tasarım ve yapım aşaması ardından bir türlü işletmeye geçemeyen Ankapark projesi, yapısal ve teknolojik olarak gün geçtikçe eskiyerek daha da işletilemez hale gelmiştir. Yıllar içinde kamunun güvenini kaybetmesine neden olan bunca olayın yaşandığı bu sürreal projeye ise hangi ziyaretçilerin ilgi göstereceği ve devletin nasıl bir kontrol ve denetim mekanizması sağlayacağı ise büyük bir soru işareti olarak kalmıştır.

Unutulmamalıdır ki bunca usulsüzlüğün yaşandığı ihaleye konu olan alan; Cumhuriyet‘in bilime ve üretime dayalı, tarımsal ar-ge projelerin merkezi olan Atatürk Orman Çiftliği‘nin tarım arazileri ve hayvanat bahçesidir. Hiçbir bilimsel dayanağı, uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği bulunmayan akıldışı projelerle hem Atatürk Orman Çiftliği gibi tarihsel, kültürel ve mekansal bir değerimiz kaybolmakta, hem de harcanan milyarlarca lira ile kamu kaynakları fütursuzca kullanılmaktadır. Topluma emanet edilmiş bu önemli değerin; doğal ve kültürel bir varlık olarak korumak, geliştirmek, tarımda günümüz ihtiyaçlarına uygun yöntemlerle Atatürk Orman Çiftliği‘nin kurucu değerlerine uygun biçimde kullanılması ve varlığına değer katma vizyonunun sağlanması yerel yönetimlerin görevi olmalıdır.

Kentimiz, ülkemiz, geleceğimiz adına endişeliyiz! Dışa bağımlı, üretimden yoksun, en temel besin kaynaklarını dahi ithal eden Türkiye‘nin krizle boğuştuğu bu günlerde talebimiz; kentimizin en değerli doğal ve kültürel alanlarını talan ederek, yandaşlara peşkeş çekmeyi amaçlayan, kamu yararını hiçe sayıp kamu kaynaklarını fütursuzca tüketen, hukuka ve şehircilik esaslarına aykırı başarısız projelerin öncelikle son bulmasıdır! Yıllardır ekonomiyi üretim odaklı dengeli bir altyapı üzerine kurmak yerine kentsel dönüşüm, yıkım, kamu arazilerinin satışı, doğal alanların yağmalanması ve çılgın proje şovları döngüsüne odaklamış inşaat sektörü üzerinden ayakta tutmaya çalışan bu kısır döngü acilen değişmelidir! Bu kurgunun kentimizdeki en acı örneklerinden biri olan Ankapark isimli oyuncak yığını projesinin derhal son bulması elzemdir.

Unutulmamalıdır ki her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından, kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından ve harcamaların tümü için kamuyu doğru bir biçimde bilgilendirmekten sorumludur. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin denetlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Sayıştay‘a kamu idarelerinin mali faaliyet, karar projesinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetleme, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlanma yetkisini hatırlatarak göreve çağırıyoruz!

Ankapark talanı ile kamuyu zarara uğratan ve görevini kötüye kullanan başta İ. Melih Gökçek ve Mustafa Tuna olmak üzere bütün sorumlular yargılanmalıdır! Ankapark Projesi‘nin geçmişine, bugününe ve geleceğine ilişkin zararların belirlenmesi ve bu zararların bugüne kadar olduğu gibi gene kamuya, Ankaralılara mal edilmemesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İ.Melih Gökçek hakkında yasal süreçlerin başlatılması ve bu şahsın oluşturduğu kamusal zararın tazmini için Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak Harita Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile suç duyursunda bulunduğumuzu belirtiriz.

Bu zorbalıktan, kamu zararından, hukuksuzluktan ancak ve ancak kamu yararı gözeterek, bilime dayalı çalışma ve karar alma mekanizmalarını sağlayarak, şeffaf kamu politikalarını benimseyerek, doğal, kültürel ve toplumsal değerlerimize sahip çıkarak, adalet, eşitlik ve dayanışma kavramları için mücadele ederek çıkabiliriz. Bütün kamu paydaşlarını bu suçun işlenmesine bir son verilmesi ve suçluların kamuyu ve kamu malını zarara uğratmaktan yargılanması amacıyla sürdürdüğümüz mücadelemize destek vermeye çağırıyoruz!

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi”

politeknik.org.tr


Spread the love