Şehir plancıları kent suçu Maslak 1453’ün peşini bırakmıyor

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Ağaoğlu’na ait Maslak 1453 projesinin mahkeme kararına rağmen devam ettirilmesine karşı suç duyurusunda bulundu.

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şubesi, İstanbul’un Kuzxey Ormanları’nın sınırında başlatılan ve hakkında yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen sürdürülen Ağaoğlu’na ait Maslak 1453 projesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şehir plancıları inşaatın bulunduğu ilçe belediyeleri hakkında mahkeme kararını uygulamayarak ‘suça iştirak eden, ihmali olan tüm şahıslar ve/veya yetkililer’ sıfatıyla suç duyurusunda bulundu. ŞPO ayrıca kamusal alan üzerine yapılan kent suçu projenin inşaat ruhsatlarının iptaline yönelik de dava açtı.

Ne olmuştu?
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ali Ağaoğlu’na ait Maslak 1453 olarak bilinen inşaat projesinin 16.09.2011 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan Şişli İlçesi Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları’nın yürütmesi Danıştay Altıncı Daire’nin aldığı 26.03.2014 ve 2012/4412 sayılı kararla durdurulmuştu. Yargı kararına rağmen proje kapsamında yürütülen inşaat faaliyetlerinin durdurulması ve inşaat ruhsatının iptal edilmesi gerekirken hukuk arkadan dolanılmaya çalışılarak inşaatın hızlı ilerlemesi sağlanmıştı. ŞPO, Şişli ilçe sınırları içinde kalan Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 2012 yılında Sarıyer İlçe sınırlarına dahil edildiği için söz konusu dava kararının takibi için her iki ilçe belediyesi ile yazışmalar yapmıştı. Projeye ilişkin Sarıyer Belediye Başkanlığı verilmiş bir ruhsat olmadığını belirtirken, ruhsatların Şişli Belediyesi tarafından verildiğini ifade etmişti. Şişli Belediye Başkanlığı ise ŞPO’nun talebine cevap dahi vermemişti. Son olarak İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü alanın plansız alan olduğunu, ruhsatların iptalinin gerektiğini ve inşaatların da durdurulması gerektiğini ŞPO’ya iletmişti.

ŞPO İstanbul Şubesi’nin konuyla ilgili açıklaması için tıklayınız

Kaynak: Politeknik, ŞPO İstanbul Şubesi