Polonezköy’de yeni plan: İlle de talan

Meslek odaları ve yaşam savunucularının itirazları üzerine Polonezköy Tabiat Parkı’nı yapılaşmaya açan imar planlarında göstermelik düzenleme yapılarak “yeni plan” çıkarıldı. Ancak yeni planlarda da itirazların temel noktası olan doğayı talan edecek konut, otel, ticaret merkezi fonksiyonları aynen korundu ve hiçbir değişiklik yapılmadı.

Polonezköy Tabiat Parkı içindeki köy yerleşkesi alanında “seyrek yoğunluklu konut, düşük yoğunluklu turizm konaklama tesisi” yapılmasının önünü açan imar planları, meslek odalarının ve yaşam savunucularının itirazı üzerine tekrar hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı 1/5 bin ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planları bir öncekinde olduğu gibi tabiat parkının doğal dokusunu bozacak konut, otel ve ticaret merkezi gibi kalıcı yapılar içeriyor. Kuzey ormanlarının bir parçası olan Polonezköy halen yapılaşmaya açılmak isteniyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 9 Haziran’da askıya çıkan planlar 8 Temmuz’da askıdan indirildi ve yürürlüğe girdi. Bu süre içinde yeni plana tekrar itiraz eden Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı Tayfun Kahraman, askıya çıkan planlarda bir önceki itirazlarına yönelik hiçbir gelişme olmadığını belirtti. Kahraman, “Yeni planda, daha önce komisyon kararı ile iptal edilen yerlerin sınır dışında bırakılması ve dere koruma alanı olarak görünen park alanının ağaçlandırılacak alan olması var” dedi.

Ne olmuştu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayıyla 23 Aralık 2013 tarihinde askıya çıkan imar planına karşı Politeknik, Çevre Mühendisleri Odası İst. Şubesi, Mimarlar Odası İst. Şubesi, Şehir Plancıları Odası İst. Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası İst. Şubesi, Kuzey Ormanları Savunması, Kent Hareketleri, TEMA ve ÇEKÜL itiraz etmişti. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasıyla verilen itiraz dilekçelerinde doğayı, yaşamı tehdit eden yağma planlarının kamu yararı değil sermaye yararı taşıdığı belirtilmiş, planların iptal edilmesi istenmişti.

Kaynak: Politeknik, BirGün